eakr Vipuvoimaa Satakuntaliitto Satakunta Testbed Prizztech Samk Winnova

Satakunta Testbed -hanke


Satakunta Testbed -hankkeessa edistetään hyvinvointi- ja terveysteknologiaan perustuvien innovaatioiden syntymistä tarjoamalla yrityksille ja sote-alan toimijoille teknologian kehittämiseen liittyviä testaus- ja tutkimuspalveluita.

Satakunta Testbed muodostaa asiantuntevan testausalustan hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalialojen sovelluksille ja teknologioille. Tarjoamme yhteiskehittömiseen monipuolisia testausympäristöjä sekä laajaa käyttäjä- ja yhteistyöverkostoa. Etsimme ratkaisuja ammattilaisten ja yritysten yksilöllisiin tarpeisiin ja tuemme hyvinvointi- ja terveysteknologiainnovaatioiden kehittämistä asiakaslähtöisesti.

Satakunta Testbed tuottaa palveluja yrityksille ja sote-toimijoille (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori). Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä tuotekehityksessä ja sote-toimijoita ratkaisemaan käytännön haasteita teknologian avulla. Yritykset voivat lähestyä Satakunta Testbediä tuotekehityksen eri vaiheissa. Uusi liiketoiminta- tai tuoteidea saattaa kaivata sparrausta ammattilaisilta tai prototyypin käytettävyyden arviointia. Teknologioita voidaan testata oikeassa kliinisessä ympäristössä kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Sote-alan toimijoiden kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi voidaan kartoittaa myös sopivia teknologioita ja testata niitä.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto tarjoaa ideoita sote-palvelujen kehittämiseen

Osana hanketta käynnistetään kansallisen Hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemiston kehitystyö. Verkkopohjainen hakemisto esittelee sekä kuluttajien että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hyödynnettävissä olevia teknologiapalveluja.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemiston tarkoituksena on edistää teknologiatiedon helppoa ja nopeaa löytämistä sekä tarjota ideoita sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Kuluttajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten lisäksi palvelun sisältöä voidaan hyödyntää mm. sosiaali- ja terveysalaan sekä hyvinvointiteknologiaan liittyvässä opetuksessa ja koulutuksessa sekä TKI-toiminnassa. Hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksille palvelu mahdollistaa vaivattoman tavan saada omat teknologiapalvelut laajan yleisön tietoisuuteen.

Satakunta Testbed -hanketta toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy ja WinNova. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021-31.8.2023. Satakunta Testbed -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutustu myös hankkeen nettisivuihin: https://satakuntatestbed.fi/

Lisätietoja
Niina Holappa
Projektipäällikkö
044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi