Satakuntaliitto Samk Prizztech

Teknologian älykkäällä käyttöönotolla uusia palveluinnovaatioita sote-alalle – TÄPS


Hankkeen päätavoitteena on sote- ja teknologia-alan pk-yritysten palveluinnovaatiopotentiaalin lisääminen. Hankkeen osatavoitteena on parantaa sote-organisaatioiden edellytyksiä teknologian käyttöönottoon, sen edellyttämiin toiminnan muutoksiin ja siihen liittyvien maakunnassa jo toimivien tukipalvelujen (mm. testbed) käyttöön. Hankkeen keskeisten toimenpiteiden joukkoon sisältyy myös hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlan käyttöönoton edistäminen kansallisesti. Lopputuloksena syntyy uuden teknologian käyttöönoton tukimateriaali. 

Wenla-palvelu tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista. Hakemiston tarkoituksena on koota yhteen markkinoilla olevat teknologiset palvelut. Sivusto löytyy osoitteesta https://wenla.fi/.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2023-30.6.2025. Hanketta toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy. Hanke toteutetaan Satakuntaliiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella.

Lisätietoja
Niina Holappa
projektipäällikkö
044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi