Euraapan Unionin osarahoittama Satakuntaliitto Kokemäki Prizztech

Kokemäen Invest in -ohjelma


Kokemäen Invest in -ohjelma luo Kokemäelle kansainvälistymissuunnitelman ja käytännön toimenpidesuunnitelmat Kokemäen ja koko Satakunnan kansainvälisen mielikuvan luomiseen. Hanke markkinoi Kokemäkeä ja Satakuntaa kansainvälisille yrityksille potentiaalisena sijoittumispaikkana. Kansainvälisten yritysten sijoittumisen kautta Kokemäki ja koko Satakunta lisäävät alueen elinvoimaa ja vetovoimaa, luoden samalla suhteita Kokemäen ja kansainvälisten yritysten välille, parantaen jo alueella olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja lisäten alueen työpaikkoja. 

Hanke toteuttaa Kokemäelle Invest in - strategian, Invest in -suunnitelman ja markkinointiviestinnän kokonaisuuden. Hankkeessa luodulla Invest in -suunnitelmalla luodaan pitkän aikavälin kansainvälistymissuunnitelma ja markkinointiviestinnän materiaalit Kokemäen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi, edistäen näin kansainvälisten yritysten sijoittumista alueelle.

Hankkeen kesto: 1.1.2024 – 31.12.2025 
 

Lisätietoja:

Katja Ojakoski
Projektipäällikkö
044 710 5422
katja.ojakoski@prizz.fi