Kokemäki Prizztech Satakuntaliitto

Yritysportaali tehdasrakentamiseen


Hankkeen tavoitteena on tarjota Satakunnan yrityksille suora väylä omien tuotteidensa ja palveluidensa tarjoamiseen suoraan kansainvälisten rakennusprojektien johtoon. Hankkeen kautta tarjotaan satakuntalaisille  yrityksille koulutusta ja informaatiota teollisiin- ja kansainvälisiin rakennusprojekteihin osallistumisesta. Tavoitteena on myös auttaa yrityksiä näkemään mahdollisuus kansainvälistyä omalla maaperällään.

Yritysportaali tehdasrakentamiseen -hankkeen aikana rakennetaan sähköinen alusta, jolla yritykset voivat esitellä omaa yritystään, toimintaansa ja tuotteitaan. Tämä alusta toimii rakentaja- ja tehdasyritykselle samalla hakualustana, kun he etsivät tietoa Satakunnassa toimivista yrityksistä. Suunnitelmissa on myös järjestää infotilaisuuksia, jossa kerrotaan yrityksille rakentamisen vaiheista ja rakentajayrityksen tarpeista alihankintaa koskien kulloisenakin ajankohtana. 

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 – 31.12.2024 ja sitä rahoittaa Satakuntaliitto.

Lisätietoja:

Katja Ojakoski
044 710 5422
katja.ojakoski@prizz.fi