Prizztech Tampereen yliopisto Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue Satakuntaliitto EAKR Vipuvoimaa

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma 

Turvallisuus on teollisuusyrityksissä henkilöstön ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Turvallisen toimintaympäristön luominen työskentelylle edellyttää jatkuvaa parantamista ja uusia näkökulmia teknologioiden kehittyessä, tuotannon automatisoituessa sekä henkilöstön odotusten ja työkäytäntöjen kehittyessä. Yllä olevassa dokumentissa on koostettu Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma -hankkeen aikana tehtyjä havaintoja ja näkökulmia yritysturvallisuudesta.

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelman tavoitteena oli kehittää satakuntalaista yritysturvallisuutta luomalla mahdollisuuksia tiedon jakamiselle ja yhteiselle kehittämiselle. Hankkeessa verkostoitiin yrityksiä, viranomaisia ja eri asiantuntijoita yritysturvallisuuden, turvallisuuskulttuurin ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Hankkeen toimenpiteitä olivat turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskulttuurin, viranomaisyhteistyön toimintakäytäntöjen sekä digitaalisten ratkaisujen ja kyberturvallisuuden lisäämiseksi erilaiset työpajat, tapahtumat, verkostoitumistilaisuudet, simuloinnit, harjoitukset ja kartoitukset.

  • Toteutusaika
    1.4.2020 – 31.8.2023
  • Yhteistyökumppanit
    Hanke toteutettiin yhteishankkeena. Päätoteuttaja: Prizztech Oy, osatoteuttajat: Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö. 
  • Rahoittaja
    Hanketta rahoitti Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Hankkeen materiaaleja