Prizztech Tampereen yliopisto Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue Satakuntaliitto EAKR Vipuvoimaa

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma
Turvallisuus on teollisuusyrityksissä henkilöstön ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Turvallisen toimintaympäristön luominen työskentelylle edellyttää jatkuvaa parantamista ja uusia näkökulmia teknologioiden kehittyessä, tuotannon automatisoituessa sekä henkilöstön odotusten ja työkäytäntöjen kehittyessä. 

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää satakuntalaista yritysturvallisuutta luomalla mahdollisuuksia tiedon jakamiselle ja yhteiselle kehittämiselle. Hankkeessa verkostoidaan yrityksiä, viranomaisia ja eri asiantuntijoita yritysturvallisuuden, turvallisuuskulttuurin ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Hankkeen toimenpiteitä ovat turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskulttuurin, viranomaisyhteistyön toimintakäytäntöjen sekä digitaalisten ratkaisujen ja kyberturvallisuuden lisäämiseksi erilaiset työpajat, tapahtumat, verkostoitumistilaisuudet, simuloinnit, harjoitukset ja kartoitukset.

  • Toteutusaika
    1.4.2020 – 31.8.2023
  • Yhteistyökumppanit
    Hanke toteutetaan yhteishankkeena. Päätoteuttaja: Prizztech Oy, osatoteuttajat: Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö. 
  • Rahoittaja
    Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Hankkeen materiaaleja


Hankkeessa toteutettiin PK-yrityksille suunnattu kysely yritysturvallisuuden johtamisesta. Tutustu tuloksiin!