Euraapan Unionin osarahoittama

Uutta osaamista Satakunnan tapahtumateollisuusklusterille


Uutta osaamista Satakunnan tapahtumateollisuusklusterille -hanke tuottaa tapahtuma-alan yrityksille uudentyyppistä osaamista ja työkaluja yritysten osaamisen ja rekrytoinnin kehittämiseen tämänhetkisessä haastavassa liiketoimintatilanteessa. Hankkeessa selvitetään tapahtuma-alan yritysten osaamistarpeet ja rekrytoinnin pullonkaulat, yhteistyöverkostot ja uudet yhteistyömahdollisuudet, haetaan uusinta tietoa ja toimintamalleja tapahtuma-alalla toimivien yritysten käyttöön sekä edistetään työvoiman kohtaantoa ja perehdyttämistä digitaalisilla työkaluilla sekä edistetään yritysten verkostoitumista.

Hankkeessa toteutetaan kyselyjä, joilla selvitetään tapahtuma-alan yritysten ajankohtaiset osaamistarpeet. Näihin tarpeisiin toteutetaan työpajoja, joissa tuodaan uusinta tietoa ja toimintamalleja yritysten käyttöön. Hankkeen aikana kehitetään uusien työntekijöiden perehdyttämiseen digitaalinen työkalu. Vuosittain järjestetään myös tulevaisuusseminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia.

Hankkeen tuloksena yritykset saavat käyttöönsä uusia ideoita ja välineitä muutoksen tekemiseen, rekrytointeihin ja perehdyttämiseen. Yritykset pystyvät näin turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja hakemaan uutta kasvua. Yrittäjien työhyvinvointi ja jaksaminen paranee.

Ota yhteyttä!

Marja Suonvieri      
projektipäällikkö        
marja.suonvieri@prizz.fi        
044 3235 194  

Mari Antikainen
kehittämispäällikkö
mari.antikainen@prizz.fi         
044 710 5362