EU Satakuntaliitto Pori

Kasvun ekosysteemi – teknologiametallit, energia ja kiertotalous


Hankkeen tavoitteena on edistää Porin seudun edellytyksiä olla kansainvälisesti kiinnostava ja kilpailukykyinen invest in -toimintaympäristö, jossa nostetaan tuotanto- ja TKI-investointien määrää. Tavoitteisiin päästään kuvaamalla seudun teknologiametalli-, energia- ja kiertotalousekosysteemit ja tekemällä näkyväksi sijoittumispaikkojen mahdollisuudet potentiaalisille investoreille. Lisäksi tiivistetään teollisuuspuistojen toimijoiden yhteistyötä, ja kehitetään teollisuuden tarpeisiin tarvittavaa osaamista oppilaitosyhteistyössä. Hankkeen toimilla mahdollistetaan Porin kaupungin ekosysteemisopimuksen tavoitteiden toteutuminen sekä investointien määrän että teollisuuden vähäpäästöisyyden osalta.

Hankkeen rahoittavat Satakuntaliitto Innovoivat kaupungit ja yhteisöt-ohjelmasta sekä Porin kaupunki. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023–31.3.2026.

Lisätietoja:
Marjut Vähänen
050 305 6975
marjut.vahanen@prizz.fi