Kokemäenjoen varren teknologiametalliklusterin vesivastuullisuus


Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa Kokemäenjoen varren teollisuusvyöhykkeen vesistövaikutuksista ja vesivastuullisuuden kehittämismahdollisuuksista. Tavoitteena on parantaa teollisuusklusterin mahdollisuuksia laajentua kasvavan metallien kysynnän mukana samalla huolehtien paikallisten vesistövaikutusten hillinnästä. Hanke edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä eri tahojen välillä mahdollistaen vesivastuullisuuden yhteisen kehittämisen. Samalla tehdään näkyväksi vesistövaikutuksiin liittyviä, jo toteutettuja vastuullisuustoimia ja vahvistetaan akku- ja teknologiametalliklusterin Green Satakunta brändiä.

Hanke toteutetaan Satakuntaliiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023-31.8.2025.

 

Lisätietoja:

Minna Haavisto
044-7105363
minna.haavisto@prizz.fi