EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Hankkeen esitysmateriaalit


SataINDUSTRY

Vuonna 2019 julkaistussa esitteessä kuvataan Satakunnan teknologiametalliklusteria ja sen merkitystä sähköistyvässä yhteiskunnassa. Klusterissa valmistetaan metalleja, metallikemikaaleja ja metallituotteita sähkön tuotantoon, varastointiin, siirtoon ja käyttöön liittyviin sovelluksiin. Klusteri on kooltaan ja viennin arvoltaan merkittävä. Satakunnan teollisuusvyöhyke on erinomainen ympäristö tällaiselle teollisuudelle ja vyöhykkeelle ovat tervetulleita myös uudet, klusteria täydentävät yritykset. Erityisesti metallien kierrättämiseen liittyvää osaamista ja liiketoimintaa pyritään esitteen avulla houkuttelemaan alueelle turvaamaan teollisuuden raaka-aineiden saantia tulevaisuudessa.

 

 


Satakunta Battery and Technology Metal Cluster

Vuonna 2022 valmistunut englanninkielinen esittelydiasarja Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterista ja sen vetovoimatekijöistä on tarkoitettu teollisuusklusterin esittelyyn esimerkiksi alueelle sijoittumista harkitseville akkualan toimijoille. Alueen vetovoimatekijöitä ovat teknologiametallialan osaaminen, teollisuuteen erikoistunut logistiikka, ympäristö- ja kiertotalousosaaminen, Suomen vahvin energiajärjestelmä ja modernit teollisuuspuistot. Akku- ja teknologiametalliklusterin yritykset ovat investoineet viime vuosina voimakkaasti ja suunnittelevat edelleenkin investoivansa tuotannon laajennuksiin. Myös teollisuutta tukevaan fossiilittomaan energiajärjestelmään on investoitu ja suunnitellaan investoitavan merkittävästi.

 


Harjavallan Suurteollisuuspuiston investoinnit

Osana Harjavallan Suurteollisuuspuiston vetovoimasuunnitelmaa on tuotettu video alueen investoinneista. Videolla on kerrottu alueen yritysten viime vuosina tekemistä ja seuraaville vuosille suunnittelemista merkittävimmistä investoinneista tuotannon laajentamiseen ja modernisointiin liittyen. Yhteensä investointeja on tehty ja tullaan tekemään yli miljardilla eurolla. Tuotannon laajennukset ja uudet tuotantolaitokset tuovat alueelle satoja uusia työpaikkoja.

 


Harjavallan Suurteollisuuspuiston vetovoimasuunnitelma