Biokaasulaitokset ravinnekierrätyksen moottorina

21.09.2020 klo 13:00 - 16:00

Webinaari


Biokaasun tuotanto kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Biokaasulaitokset voivat samalla toimia ravinnekierron moottoreina tuottamalla maatalouteen kierrätyslannoitteita elintarviketeollisuuden ja maatalouden sivuvirroista sekä muista yhteiskunnan ja teollisuuden orgaanisista jätteistä ja sivuvirroista. Pelloilta poistuu sadonkorjuun myötä ravinteita, jotka on palautettava sinne seuraavaa satokautta varten. Kierrätyslannoitteiden mukana peltoon palautuu myös orgaanista ainesta, joka parantaa maan kasvukuntoa ja ravinteiden pidätyskykyä. Samalla maaperään sidotaan ainakin väliaikaisesti hiiltä.

Webinaarissa esitellään Biokaasulaitosten ravinnekierrätyksen nykytilaa ja tulevaisuutta eri näkökulmista. Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo kuinka valtiovallan taholta ravinteiden kierrätyksen toteutusta edistetään Suomessa.  Erikoistutkija Sari Luostarinen Luonnonvarakeskuksesta esittelee Ravinnelaskuria, jonka avulla kierrätysravinteiden jakautumista ja tarvetta voidaan tarkastella alueellisesti. Webinaarissa kuullaan myös kierrätysravinteita tuottavien toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia ravinteiden kierrättämisestä.

Webinaari on hankkeen ’Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa’  päätöstilaisuus ja siinä esitellään myös hankkeen tulokset.

 

OHJELMA

Klo 13.00  OSA I 

Kansanedustaja Eeva Kalli, avauspuheenvuoro

Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, Maa- ja metsätalousministeriö - Biokaasuohjelman ravinnekiertotoimenpiteiden toimeenpano

Erikoistutkija Sari Luostarinen, Luonnonvarakeskus - Ravinnelaskuri, alueellisen ja valtakunnallisen ravinnekierron suunnittelun työkalu

Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, Suomen biokaasu ja biokierto ry - Kotimaisen biokaasun 2030 tavoitteeksi 4 TWh.

TAUKO 5 min

Klo 14.25   OSA II 

Projektipäällikkö Minna Haavisto, Prizztech Oy -Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa -hankkeen tulosten esittely

Yrityspuheenvuoroissa alueen ja lähialueen kierrätysravinteiden tuottajien ja toimijoiden esittelyjä:

mm. Eeli Mykkänen, Gasum Oy ja Mika Laine, Envor Oy ja N.N., Soilfood Oy

Yrityspuheenvuorot täydentyvät myöhemmin

Klo 16.00 Webinaarin päätös
 

Tilaisuuden materiaalit löydät täältä.
 

Tilaisuuden järjestävät Prizztech Oy ja Pyhäjärvi-instituutti osana Satakunnan ELY-keskuksen rahoittamaa EU:n maatalousrahaston hanketta Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa.