Infotilaisuus WorkFLOW johdon valmennuksesta

08.12.2022 klo 08:30 - 09:00

Teams


Järjestämme WorkFLOW johdon valmennuksia PK-yrityksille pienryhmissä.
Valmennuksissa keskitytään yrityksen kehittämiseen johtamisen näkökulmasta.
Valmennuksen sisällöt ja aikataulu räätälöidään yhdessä ryhmän ja asiantuntijoiden kanssa.
Seuraavien ryhmien valmennus käynnistyy alkuvuodesta 2023.

WorkFLOW johdon valmennus sisältää mm.
• kokeneiden yritysjohdon valmentajien sparrauksen
• oman työyhteisön toimintaa kehittävän yrityskohtaisen kokeilun suunnittelun
• ajankohtaisia seminaareja johtamisesta
• diginäkökulmaa johtamiseen ja työhyvinvointiin
• benchmarking-tyyppisiä yritysvierailuja tai kokemuksiin perustuvia alustuksia

Valmennukset ovat osa Prizztechin WorkFLOW-hanketta, jota tukee Keski-Suomen ELY-keskus ESR-rahoituksella.