Kyberturvallisuustyöpaja 2: Turvallisuusjohtamisen kehittäminen arviointien avulla

18.08.2023 klo 08:30 - 11:30

Pori


Työpajassa käsitellään erilaisia viitekehyksiä turvallisuusjohtamisen kehittämiseksi ja arvioimiseksi (IEC/ISO 27001, NIST CSF, ISF SoGP, Kyberturvallisuuskeskuksen materiaalit, kypsyysarvioinnit.)

Turvallisuusjohtamista käsitellään kokonaisuudessaan johtamisen näkökulmista kattaen mm. tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän (IEC/ISO 27001) ja sen mukaisen toiminnan: strategia, tavoitteet, johdon sitoutuminen, riskienhallinta, ohjaus, viestintä, mittaaminen, seuranta, raportointi.

Työpajaosallistujien kanssa pohditaan, miten turvallisuutta johdetaan omassa organisaatiossa nyt ja reflektoidaan kokemuksia.

Työpajan vetää ja aiheesta alustaa tietoturva-ammattilainen Manager, Cyber Advisory Mikko Suomu, KPMG.

Ilmoittaudu mukaan tästä

Työpaja on osa Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma -hanketta, jonka toteutusta tukee Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Lisätietoja:
Marika Lähde
044 710 5314
marika.lahde@prizz.fi