Kyberturvallisuustyöpaja 3: Kyberharjoittelu yritysturvallisuuden kehittämisessä ja varautumisen keinona

22.08.2023 klo 12:30 - 16:00

Pori


Työpajan aiheena on kyberharjoittelu varautumisen keinona. Pääset kokeilemaan kyberuhkaharjoittelua ja keskustelemaan varautumisen ja kriisitilannejohtamisen teemoista yhdessä muiden työpajaosallistujien kanssa. 

Työpajassa käydään läpi geneerinen kyberuhkaskenaariomalli, jossa yhdistellään simulaatioharjoitukseen liittyviä elementtejä kuten skenaariopohjainen tilanteen läpikäynti ja hallintakyvykkyyden arviointi todentuntuisessa kyberuhkatilanteessa. Kyberuhkatilanne käydään vaiheistetusti läpi siten, että skenaarion kulku keskeytetään säännöllisin väliajoin ja käydään johdetusti keskustelua tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä ja hyvistä toimintamalleista. Työpajaan osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista. 

Lisäksi jaetaan kokemuksia simulaatioharjoituksen kokeilusta ja vertaillaan erilaisia tapoja harjoitella kyberuhkiin varautumista.

Työpajan ohjaavat Insta Advance Oy:n asiantuntijat liiketoimintajohtaja Marko Väinölä ja projektipäällikkö Joel Muujärvi.
Kokemuksia kyberharjoituksen simulaatiokokeilusta avaa ICT Specialist Aki Räty, Suominen Nonwovens Ltd.

Ilmoittaudu mukaan tästä

Työpaja on osa Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma -hanketta, jonka toteutusta tukee Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Lisätietoja:
Marika Lähde
044 710 5314
marika.lahde@prizz.fi