Vettä vastuullisesti – Elintarviketeollisuuden mahdollisuudet

27.01.2022 klo 09:00 - 12:00

Verkossa


Vesi on yksi keskeisistä tekijöistä elintarviketeollisuudessa, joko raaka-aineena tai osana prosessia. Satakunnassa elintarviketeollisuudella on merkittävä rooli, sillä maakunnan alueella sijaitsee useita vesi-intensiivisiä elintarvikkeiden jalostuslaitoksia. Elintarviketeollisuudella on paljon mahdollisuuksia kehittää prosessejaan ja teknologioitaan vesivastuullisesti erilaisilla ratkaisuilla.

Suljetut vesikierrot ovat tärkeä teknologinen ratkaisu vastuulliseen vedenkäyttöön ja ne saattavat tulevaisuudessa olla yrityksille hyvin merkittävä kilpailukyky. Suljetuilla vesikierroilla yritys voi vähentää kokonaisveden- ja energiankulutusta merkittävästi.  Kierrätysvesien käyttö on kuitenkin tarpeen suunnitella huolellisesti tuoteturvallisuuden vuoksi ja tämän vuoksi yritysten onkin tärkeää myös tunnistaa ja hallita omat vesiriskinsä.

Elintarviketeollisuuden vesivastuullisuus ja sivuvirtojen hyödyntäminen on tärkeä osa yritysten yhteiskuntavastuuta ja riskienhallintaa.  Samalla se antaa yrityksille maine- ja kilpailuetua.

Webinaarissa esitellään elintarviketeollisuuden vastuullisen vedenkäytön mahdollisuuksia, teknologisia ratkaisuja veden käytön vähentämiseksi ja tehostamiseksi sekä uusia innovaatioita elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi.

 

OHJELMA

9.00

  Avaussanat ja Laatuvesi-hankkeen esittely
  Puheenjohtaja Martti Latva, Tutkimuskeskus WANDER/Satakunnan ammattikorkeakoulu

9.15

  Vesivastuullisuus – yritysten vesiriskien hallintaa ja jaettujen vesihaasteiden ratkaisua
  Erikoistutkija Suvi Sojamo, SYKE

9.40

  Elintarviketuotannon ravinnepitoiset jätevedet ja niiden käsittely
  Tutkija Marja Lehto, LUKE

10.05

  Näkökulmia vesikiertojen sulkemiseen
  Toimitusjohtaja Nuutti Lehtikuja, Teollisuuden Vesi Oy

10.30

  Tauko

10.40

  Yrityspuheenvuoro
  Toimitusjohtaja Marko Lauraeus, Betulium Oy

11.05

   Yrityspuheenvuoro
  Tuotepäällikkö , Christian Berner Oy

11.30

  Elektroflotaatio ja sen käyttömahdollisuudet elintarviketeollisuudessa
  Tutkija Suvi Simpanen, Helsingin yliopisto

11.55

  Yhteenveto ja lopetus

Tilaisuuden osallistumislinkki tulee vahvistuksen yhteydessä.

Ilmoittaudu tästä

Tilaisuuden järjestävät SAMK, Satafood, Prizztech Oy ja Pyhäjärvi-instituutti osana Satakunnan ELY-keskuksen rahoittamaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanketta Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun veden laadusta ja laadunhallinnasta - LAATUVESI.