SAMKin OPISKELIJA – HALUATKO AUTTAA TULEVIA OPISKELIJOITA?


Hei Sinä SAMKin opiskelija eli korkeakouluopiskelun asiantuntija!

Etsimme SAMKista opiskelijoita korkeakoulumentoriksi toisen asteen opiskelijoille. Samalla toimisit apuna ja tukena digitaalisen oppimisympäristön tuotekehitystyöhössä.

Vieläkö muistat, millaisia haasteita ja onnistumisia itse koit lukioaikana ja/tai ammattiin opiskellessasi? Millaisissa asioissa olisit kaivannut kokeneempaa opiskelijaa tueksesi? Sinulla on nyt mahdollisuus auttaa toisen asteen opiskelijoita kokemusasiantuntijana.

Kokemuksesi ja osaamisesi on kaivattu tuki monelle toisen asteen opiskelijalle niin opintoihin kuin oman tulevaisuuden suunnitteluun. Kaipaamme apuasi myös yrittäjyyskasvatuksen digitaalisen oppimisympäristön kehittämistyössä. 

 

Mikä mentorointiohjelma?

 

Mentorointi on yleistynyt korkeakouluissa ja työelämässä vauhdilla. Tästä innostuneina myös toisen asteen opiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoille on kehitetty oma mentorointiohjelma osana #rajatontyöelämä ESR-hanketta. Mentoriohjelmassa vapaaehtoiset korkeakouluopiskelijat mentoroivat toisen asteen opiskelijoita. Mentori (korkeakoululainen) tukee ja opastaa aktoria (lukiolainen tai ammattikoululainen) tämän omissa pohdinnoissa sekä jakaa omaa kokemustaan aktorin oppimisen tueksi. Mentorin ei tarvitse toimia asioiden opettajana tai osata antaa neuvoja, vaan hänen tehtävänsä on kuunnella aktoria ja toimia tälle peilinä.

Mentorointi vie mentorin aikaa noin pari tuntia kuukaudessa, lisäksi mentoriohjelmaan liittyviä tapaamisia on kolme. Tapaamisia ei tarvitse etukäteen välttämättä valmistella. Mentorointikeskustelut perustuvat aktorin kysymyksiin sekä tavoitteisiin, ja oppiminen tapahtuu aktorin omien oivallusten myötä. Mentori siis tukee aktorin oppimisprosessia omien kokemustensa ja osaamisensa pohjalta. Tässä tehtävässä me autamme rakentumassa olevan Emill-palvelun avulla. Testaatte yhdessä aktorin kanssa palvelun sisältöjä ja koostat kokemuksistanne meille lyhyen kuvauksen. 

Mentorina toimimisesta saa arvokasta kokemusta mm. työelämää ajatellen sekä aitoa auttamisen iloa. Aktorin kehittyminen on mentoroinnin päätavoite, mutta myös mentori kokee tärkeitä oivalluksia ja oppimista sekä löytää uusia ideoita ja ajatuksia omalle matkalleen. Monesti mentorit pystyvät myös reflektoimaan paremmin omia kokemuksiaan sekä miettimään omaa tulevaisuuttaan uudesta näkökulmasta mentoroinnin myötä. Tässä pilotissa saat myös kokemuksen digitaalisen oppimisympäristön tuotekehitystyöstä ja palvelumuotoilusta. 

 

Kiinnostaisiko sinua toimia tukena yhdelle nuorelle lukiolaiselle tai ammattikoululaiselle? Haluatko olla mukana yrittäjyyskasvatuksen digitaalisen oppimisympäristön tuottamisessa?

Hae mukaan mentoriksi pilottiin lukuvuonna 2022-23 (10/2022-03/2023). Lähetä yhteystietosi osoitteeseen tia.kataja@prizz.fi ja laita mukaan lyhyt kertomus (max. 3 000 merkkiä) siitä, miksi haluaisit toimia mentorina juuri tässä pilotissa.

 

Mentoriohjelma osana Open Platform -hanketta (ESR)

Satakunnan ammattikorkeakoulu on mukana pilotissa, jossa korkeakouluopiskelijat mentoroivat lukiolaisia ja ammattikoululaisia osana yrittäjyyskasvatuksen digitaalisen osaamisympäristön kehittämishanketta. Yrittäjyyden ja projektiosaamisen sisältöä tuotetaan jo olemassa olevalle Emill-alustalle. Polku korkea-asteen opintoihin ja kohti työelämää on osa yrittäjyyteen ja yritteliäisiin valmiuksiin ohjaamista. 

Mentoriohjelman on kehittänyt Ylöjärven kaupungin/ Ylöjärven lukion koordinoima #rajatontyöelämä ESR-hanke.
Kiitämme heitä lämpimästi tästä ja mahdollisuudesta kokeilla ohjelmaa osana kehittämistyötämme.