Liiketoimintasuunnitelma (LTS)


Liiketoimintasuunnitelma jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia

Liiketoimintasuunnitelma on tarpeen yrittäjälle itselleen sekä edellytyksenä käytettäessä asiantuntijoita apuna toiminnan arvioinnissa. Mahdolliset rahoittajat edellyttävät sitä aina.

1. LIIKEIDEA

Tee lyhyt tiivistelmä liikeideastasi. Aloita toimialasta ja täydennä tarpeen mukaan. Lue lisää liikeideasta.

 • Mitä myyn?
 • Kenelle myyn
 • Miten myyn?

2. OSAAMINEN

Yrittäjänä toimiminen perustuu osaamiseen, jonka avaintekijöitä ovat ammattitaito ja koulutus. Osaaminen voi olla lähtöisin myös harrastuksista tai jokapäiväisen toiminnan piiristä. Yrittäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat mm. tuloshakuisuus, peräänantamattomuus, itsenäisyys. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi osaamisalueitasi. Muista olla rehellinen itsellesi.

 • Millainen työkokemus ja koulutus sinulla on? Tai harrastustoimintaan liittyvä osaaminen?
 • Onko sinulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, josta on hyötyä yrittäjänä?
 • Oletko toiminut yrittäjänä aiemmin (Toimiala? Milloin/kuinka pitkään?)
 • Oletko suorittanut yrittäjyyskurssin tai -opintoja?
 • Mitkä ovat vahvat puolesi?
 • Mitkä ovat heikot puolesi?
 • Mitä ominaisuuksia tarvitset lisää ja mistä niitä saa?

3. TUOTE/PALVELU

Tarjoamasi tuote tai palvelu on riippuvainen ammattitaidostasi ja osaamisestasi. Onnistuaksesi yrittäjänä sinun täytyy tietää mitkä ovat asiakkaasi tarpeet ja mitä asiakkaasi odottavat sinulta ja tarjoamaltasi tuotteelta tai palvelulta. Yritä tarkastella asioita asiakkaasi näkökulmasta. Kun osaamisesi ja tuotteesi ovat tasapainossa, saavutat etumatkaa kilpailijoihin asiakkaan silmissä. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi tuotteitasi/palveluitasi.

 • Mikä on tuotteesi / tarjoamasi palvelu? Mitä myyt asiakkaillesi? Anna myös hintaesimerkkejä.
 • Mitä ainutlaatuista ja erinomaista siinä on? Miksi asiakas ostaisi juuri sinulta?
 • Mitä heikkouksia siinä mahdollisesti on?
 • Mitä etua tai hyötyä siitä on asiakkaalle?
 • Vastaako tuotteesi tai palvelusi laatu pyytämääsi hintaa?

4. ASIAKKAAT/ MARKKINAT

Yrittäjälle on tärkeää tuntea asiakkaansa: Mitä tuotteen tai palvelun ominaisuuksia asiakkaat arvostavat ja mitä eivät pidä erityisen tärkeinä sekä heidän odotuksensa. On järkevää ryhmitellä yritysasiakkaat esimerkiksi yrityksen toimialan koen tai sijainnin perusteella ja henkilöasiakkaat iän, sukupuolen, tulotason, koulutuksen, perheen koen tai asuinpaikan perusteella. Alussa on hyödyllistä keskittyä asiakasryhmiin, jotka todennäköisemmin ostavat tuotteen tai palvelun. Yrittäjän osaaminen, tuote ja asiakkaat muodostavat kokonaisuuden, jonka tulee olla tasapainossa. Tällöin yritys saavuttaa kilpailuetua: ylivoimaista osaamista kilpailijoihin nähden. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi Asiakkaita ja markkinoitasi.

 • Ketkä ovat asiakkaasi ja kohderyhmäsi?
 • Mitkä ovat asiakkaiden ostotottumukset?
 • Kuinka paljon asiakkaita on?
 • Missä asiakkaat sijaitsevat?
 • Kuka tekee ostopäätöksen, jos asiakkaasi on yritys?

5. KILPAILIJAT

Kilpailu on yrittäjälle elämäntapa. On tärkeää tuntea kilpailijansa, heidän tuotteensa ja toimintatapansa. Yrittäjän tulisi pystyä erottautumaan kilpailijoistaan, jollakin asiakkaan arvostamalla tekijällä, jolloin yrittäjälle jää hinnoittelu vapautta, joka merkitsee parempaa tulosta. On hyödyllistä seurata esimerkiksi kilpailijan mainontaa ja myynnin edistämistoimenpiteitä sekä tallettaa mainokset mappiin ja aika ajoin miettiä: Kuinka paljon ja usein he mainostavat sekä mitä ja miten mainostavat. Näin ymmärrät paremmin kilpailijoiden toimintatapaa ja pystyt kehittämään yritystä kilpailukykyisemmäksi. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kartoittaessasi ja kuvaillessasi kilpailijoitasi.

 • Ketkä ovat pahimmat kilpailijasi? Mainitse 3 5 tärkeintä.
 • Mitkä ovat heidän vahvat ja heikot puolensa? Mitä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut?
 • Kuinka kilpailijoiden tuotteet / palvelut eroavat omistasi?
 • Mitä ovat kilpailijoiden käyttämät myynninedistämistoimenpiteet ja mainosvälineet?

6. OMA YRITYKSESI

Mieli tarkkaan miten aiot toimia. Esimerkiksi yrityksen sijaintivaatimukset, tarvittavat myynninedistämistoimenpiteet poikkeavat eri toimialoilla toisistaan. Tärkeintä on, että päädyt omien resurssiesi kannalta tarkoituksen mukaiseen lopputulokseen ja suunnitelmallisesti kehität yritystäsi. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi omaa yritystäsi.

 • Yrityksen toimitilat ja sijainti? Onko tiloja tarkoitus remontoida?
 • Pitääkö yritystoiminnasta tehdä ilmoitus tai hakea lupa/lupia jostain? Entä toimitilat?
 • Mitä tuotantovälineitä tarvitset? Koneet ja laitteet, työvälineet, tietokone, puhelin?
 • Tarvitsetko työvoimaa?
 • Mitä mainosvälineitä ja myynninedistämistoimenpiteitä aiot käyttää?
 • Oma markkinointi- ja mainontaosaamisesi - tarvitsetko apua?
 • Mitä vakuutuksia aiot ottaa? Miten vakuutat itsesi sairastumisen, tapaturman tai työttömyyden varalle? Kattavatko vakuutukset toiminnan riskit?

7. KIRJANPITO JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Yrittäjän on useimmissa tapauksissa järkevintä keskittyä itse yrittämiseen ja antaa kirjanpito tilitoimiston hoidettavaksi, samoin tilinpäätöksen suunnittelussa kannattaa kuunnella asiantuntijoita. Erityisesti henkilöyhtiöissä ja osakeyhtiöissä kannattaa käyttää ammattitaitoista tilintarkastajaa. Varsinaisen liiketoiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen ovat kuitenkin aina yrittäjän vastuulla. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi kirjanpitoa ja talouden suunnittelua.

 • Mitä pitää ostaa ennen kuin yritystoimintasi voi alkaa? Miten aiot järjestää rahoituksen?
 • Miten aiot hoitaa kirjanpidon?
 • Miten aiot suunnitella toimintasi? Miten seuraat suunnitelmien toteutumista?
 • Tarvitsetko neuvontaa tilinpäätöksen suunnitteluun, budjetointiin tai johonkin muuhun?

Teksti Word-tiedostona

Kannattavuuslaskelmat (linkki Uusyrityskeskuksen sivuilla oleviin laskelmiin).