Yrityksen rekisteröinti


Yritystoiminta alkaa yrityksen rekisteröimisestä.

Kilpailu uusien yrittäjien huomion saamisesta on koventunut. Uudet yritykset halutaan sitouttaa omien palveluiden piiriin jo alkuvaiheesta lähtien. Parin viime vuoden aikana onkin perustettu useita palveluja, joiden kautta toiminimen rekisteröinti onnistuu maksutta ja nopeasti.

Verohallinto on omalta osaltaan vastannut haasteeseen, ja nyt myös se tarjoaa yksityisille elinkeinonharjoittajille sähköisen, maksuttoman rekisteröintivaihtoehdon OmaVero-palvelun kautta. Vielä muutama vuotta sitten oli vain yksi mahdollinen tapa rekisteröidä yritys: täyttää paperilomake. Tänä päivänä rekisteröinti onnistuu monen eri väylän kautta, tosin paperilomakkeetkin ovat edelleen käytössä. Mistä siis on kyse?

Yrityksen rekisteröinti Kaupparekisteriin

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sekä kommandiittiyhtiöiden ja avoimien yhtiöiden on yritystoimintaa aloitettaessa ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Myös suurin osa yksityisistä elinkeinonharjoittajista (ns. toiminimiyrittäjä, "tmi") tekee perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Rekisteröinti on maksullista, ja rekisteröinnillä yrityksen nimi saa nimisuojan.

Perustamisilmoituksen/rekisteröinnin osakeyhtiöt ja toiminimiyrittäjät voivat tehdä sähköisesti, mutta muut yhtiömuodot on mahdollista rekisteröidä vain paperilomakkeella (kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta). Myös osakeyhtiön ja toiminimen saa edelleen rekisteröidä paperilomakkeella, mutta sähköinen ilmoitus on edullisempi ja Y-tunnuksen saa heti. Osakeyhtiön sähköinen rekisteröinti ei kuitenkaan ole aina mahdollista; Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta voit lukea lisää osakeyhtiön ja toiminimen perustamisilmoituksen tekemisestä. YouTubesta löytyy myös lyhyt ohjevideo toiminimen rekisteröimiseksi Kaupparekisteriin.

Sähköiset rekisteröinnit Kaupparekisteriin tehdään YTJ.fi-palvelun kautta. Kaupparekisteriin rekisteröitymisen ohella uuden yrittäjän/yrityksen tulee ilmoittaa yritystoimintansa aloittamisesta myös Verohallinnolle. Verottajan rekistereihin voi ilmoittautua yrityksen rekisteröimisen yhteydessä tai vasta myöhemmin. Rekisteröinnit tehdään useimmiten YTJ.fi-palvelun kautta, mutta ne voi tehdä myös OmeVero-palvelussa. Verohallinnon rekistereitä ovat ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri. Verottajan palveluihin ilmoittautuminen on maksutonta.

YTJ on Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon yhteinen yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. Kaupparekisterin yleisimmät rekisteröintimaksut vuonna 2020 ovat 60 euroa (tmi) ja 275 euroa (Oy). Lue lisää Kaupparekisterin maksuista.

Vinkkejä:

Kaipaatko apua? Ota yhteyttä Uusyrityskeskus Enteriin. Neuvontapalvelumme on maksuton. >> Varaa aika maksuttomaan yritysneuvontaan

Muita yrityksen rekisteröintivaihtoehtoja (tmi)

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (tmi) voi tehdä yrityksen perustamisilmoituksen myös eräiden muiden palveluiden kautta. Tällöin yritystä ei rekisteröidä ollenkaan Kaupparekisteriin, vaan yritystoiminnan aloittamisesta ilmoitetaan pelkästään Verohallinnolle.

Maksuttoman Y-tunnuksen rekisteröinnin voi tehdä OmaVero-palvelussa sekä YTJ.fi-sivuilta löytyvillä paperilomakkeilla. Hakemusten täyttämisessä sinua auttavat veloituksetta Uusyrityskeskukset eri puolilla Suomea. Paperilomakkeella ja OmaVero-palvelun kautta yritystä rekisteröitäessä tmi-yrittäjä voi itse valita ilmoittautuuko verohallinnon rekistereihin vai ei. Tästä on etua mm. silloin, jos yrityksen vuotuinen liikevaihto on alle 10.000 euroa, eikä ALV-rekisteriin ilmoittautuminen ole pakollista.

Vain Verohallinnon palveluun rekisteröitymällä yritys saa Y-tunnuksen, mutta yritykselle ei voi erikseen antaa nimeä. Yrityksen nimi on sama kuin yrittäjän nimi, esimerkiksi "Yrjö Ylermi Yrittäjä".

Lisäksi yrityksen maksuton rekisteröinti onnistuu muun muassa Yrittäjän Polku -palvelussa tai OP Kevytyrittäjä -palvelun kautta, jolloin yritys saa Y-tunnus. Kyseisten palvelujen käyttäjät rekisteröidään pääsääntöisesti aina arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin, liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Jos yritys tekee voittoa, arvonlisäveroja ja tuloveroja maksetaan kuukausittain. ALV:illisen myynnin määrä tarkistetaan vuoden lopussa, ja jos liikevaihdon ALV-raja ei ylity, kaikki maksetut ALV:t saa takaisin. Tuloveroa yrittäjä maksaa henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.

Rekisteröintitavasta riippumatta yrittäjä voi halutessaan rekisteröidä yritykselleen oman yksilöllisen nimen myös jälkikäteen. Ilmoitus tehdään Kaupparekisteriin, ja maksu on sama kuin uutta toiminimiyritystä rekisteröitäessä (60 euroa).

Edellä kuvattu maksuton rekisteröinti koskee vai yksityistä elinkeinonharjoittajaa ("tmi"), ei muita yhtiömuotoja. Kaikki Y-tunnukselliset yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, palvelumuodosta riippumatta.

HUOM! Yrittäjämäistä toimintaa voi harjoittaa myös kevytyrittäjänä, ilman Y-tunnusta, esimerkiksi Ukko.fi:n tai Eezy.fi:n kautta. Tällainen "yrittäjä" ei tee ilmoituksia kaupparekisteriin eikä verohallinnon rekistereihin. Kirjanpitovelvollisuus ei myöskään koske em. palvelun käyttäjiä, mutta muunlaista talousseurantaa voi olla hyvinkin tarpeen pitää. Mahdolliset verovähennykset huomioidaan henkilökohtaisessa verotuksessa.

Kaipaatko apua? Ota yhteyttä Uusyrityskeskus Enteriin. Neuvontapalvelumme on maksuton. >> Varaa aika maksuttomaan yritysneuvontaan

Verohallinnon rekisterit yrityksille

Yritykset ja yrittäjät ilmoittautuvat yleensä aina Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin, vaikka ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen ei ole pakollista. Rekisteriin kuulumista pidetään eräänlaisena luotettavuuden mittarina. Verohallinto nimittäin voi jättää yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen, verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuutensa, kirjanpitovelvollisuutensa tai muut verotukseen liittyvät velvollisuudet. Yritys voidaan jättää merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin myös sillä perusteella, että yrityksen johtohenkilöillä on laiminlyöntejä muissa johtamissaan yrityksissä.

Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkoitus on osoittaa, ettei suorituksen maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä vaan rekisteriin merkitty toimija huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse. Käytännön tasolla asia tarkoittaa sitä, että mitä tahansa palvelua ostettaessa (hiustenleikkuu, kattoremontti) ostajan tulee tarkistaa onko myyjäyritys ennakkoperintärekisterissä. Jos ei ole, ostajan tulisi pidättää hinnasta vero ja tilittää se verohallinnolle.

>> Voit lukea ennakkoveroasioista lisää mm. Verohallinnon sivujen ennakkoperintärekisteri -osiosta sekä palkka ja työkorvaus -osiosta.

Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ("ALV-rekisteri") on ilmoittauduttava, jos yritystoiminnan liikevaihto (= myynti ilman arvonlisäveroa) ylittää 10.000 euroa 12 kuukauden aikana. ALV-rekisteriin on usein hyvä ilmoittautua, vaikka raja ei ylittyisikään, varsinkin jos yritystoiminnan alkuvaiheessa tehdään merkittävä määrä hankintoja ja ostoja (esimerkiksi EU:n alueella). Ostojen ALV:t saa vähentää myyntien ALV:eista, eli käytännössä ALV maksetaan vain myyntivoitosta.

Verohallinto antaa arvonlisäverosta "alennusta", jos yrityksen liikevaihto jää 12 kuukauden tilikauden aikana alle 30.000 euron. Alennusta kutsutaan arvonlisäveron alarajahuojennukseksi. Arvonlisäveron suuruus riippuu yrityksen myymistä palveluista ja tavaroista, ja täysimääräisenä ALV maksetaan siis vasta 30.000 e liikevaihdosta. Yleisimmin arvonlisäveroa maksetaan 24 %. Muita ALV-verokantoja ovat 14 %, 10 % ja 0 %.

>> Lue lisää ALV-rekisteristä Verohallinnon sivuilta.

Työnantajarekisteriin tulee ilmoittautua, jos yritys maksaa vakituisesti palkkaa 2 tai useammalle työntekijälle.

>> Lue lisää työantajarekisteristä Verohallinnon sivuilta.

Yritystoiminnan aloittamisen yhteydessä yritykselle on tapeen myös luoda Suomi.fi-tunnukset ja antaa valtuutukset kirjanpitotoimistolle yrityksen veroasioiden hoitamista varten. Lisäksi uuden yrityksen yhteystiedot on hyvä ilmoittaa myös Postille.

- luo yritykselle Suomi.fi-tunnukset

- ilmoita uuden yrityksen osoite Postille

Kaipaatko apua? Ota yhteyttä Prizztech Oy:n Uusyrityskeskus Enteriin. Neuvontapalvelumme on maksuton. >> Varaa aika maksuttomaan yritysneuvontaan

 

Teksti: Merja Lehtonen, yrityskehittäjä