Johdon valmennukset PK-yrityksille käynnistyvät


​​​​​​​Löydä uusia näkökulmia johtamiseen sekä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen työpaikallasi!

Satakuntalaisille PK-yrityksille suunnatut johdon valmennukset WorkFLOW-hankkeessa toteutetaan kokeneiden yritysjohdon valmentajien sparrauksessa.

 

Valmennuksessa käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Johtaminen nyt ja johtajana kehittyminen
 • Tavoitteet työyhteisölle ja muutoksen johtaminen
 • Henkilöstön etäjohtaminen, työyhteisöön kuuluminen ja yhteishenki myös etänä
 • Motivaatio ja itseohjautuvuus
 • Hyvän asiakaskokemuksen rakentaminen henkilöstön kanssa
 • Työyhteisön ja tiimien toiminta, osaamisen jakaminen ja yhdessä tekeminen (myös etänä)
 • Vuorovaikutuksen kehittämisen mahdollisuudet
 • Luottamuksen rakentaminen ja hyvä yhteishenki

WorkFLOW valmennuskokonaisuus sisältää:

 • räätälöityä johdon valmennusta pienryhmissä
 • oman työyhteisön toimintaa kehittävien yrityskohtaisten kokeilujen suunnittelun
 • ajankohtaisia seminaareja johtamisesta
 • diginäkökulmaa johtamiseen ja työhyvinvointiin
 • benchmarking-tyyppisiä yritysvierailuja tai kokemuksiin perustuvia alustuksia

 

Hankkeen verkkosivu: www.prizz.fi/workflow

 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää syksyllä käynnistyvistä valmennuksista!

 

Marika Lähde

044 7105314

marika.lahde@prizz.fi

 

Jari-Pekka Niemi

044 7105350

jari-pekka.niemi@prizz.fi

Jaa uutinen