Kuparipitoisen jätehapon käsittelykokeilussa saatiin puhdasta vettä ja kuparisakkaa


Kuparituotteiden valmistusprosesseissa syntyy erilaisia kuparipitoisia jätehappoja, jotka luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi. Näitä toimitetaan vaarallisten jätteiden käsittelyyn vuosittain Porin Kupariteollisuuspuiston alueelta tuhansia tonneja. Prizztech Oy:n koordinoimassa Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti-hankkeessa testattiin jätehappojen käsittelyä tehdasalueella siten, että vaarallisen jätteen maantiekuljetukselta vältyttäisiin ja kemiallisen käsittelyn tuloksena syntyisi viemäröintikelpoista vettä ja metallipitoista sakkaa toimitettavaksi kuparinvalmistusprosessin alkupäähän kuparisulatolle.

Onnistuneessa kokeilussa käsiteltiin yksi kontillinen eli n. 1 300 kg typpihappojätettä, saostettiin siinä liuenneena ollut kupari (n. 160 kg) sakkaan ja hyödynnettiin sakka Bolidenin Harjavallan sulatolla. Sakan lisäksi syntyi ainoastaan vettä, jonka metallipitoisuus saatiin pudotettua hyvin pieneksi, alle ympäristölupaehtojen rajojen. Kokeiltu EPSE Oy:n tarjoama käsittelymenetelmä todettiin potentiaaliseksi tavaksi huolehtia vaarallisista jätehapoista tulevaisuudessa. Samalla kun se tarjoaa mahdollisuuden vähentää varallisten happojätteiden kuljetuksia se auttaa sulkemaan tärkeän kuparimetallin kiertoja.

Menetelmän käyttöönotto ei vaadi valtavan isoja investointeja, mutta osaamista se vaatii. Teollisuuspuistossa, jossa jätehappoja syntyy eräluonteisesti useissa eri yrityksissä, olisi varmasti kysyntää palvelulle, jossa ulkopuolinen palveluntuottaja tarjoaisi jätehappojen käsittelyä keskitetysti kaikille alueen yrityksille.

Lataa pdf-raportti Kuparipitoisten jätehappojen käsittelykokeilusta täältä.

Alla olevassa kuvassa kokeilun tuloksena saatu vesi vasemmalla, keskellä märkä sakka ja oikealla kuivattu sakka. Kuva: EPSE Oy