Sähköistyvä yhteiskunta mahdollisuus Satakunnalle


Ilmastonmuutos ja digitalisaatio johtavat yhteiskunnan kiihtyvään sähköistymiseen. Uudet liikenteen, energian tuotannon ja varastoinnin sekä elektroniikan sovellukset rakentuvat uuden teknologian, innovatiivisten liiketoimintamallien ja teknologiametallien varaan.

 

Prizztech selvittää sähköistyvän yhteiskunnan muutostekijöiden ja trendien vaikutuksia satakuntalaisten yritysten liiketoimintaan. Työskentely käynnistyi 11.6.2020 verkkotyöpajalla. Ennakoinnin työkaluna käytössä on Futures Platform -alusta, jonka avulla Satakunnan kannalta tärkeissä klustereissa muodostetaan jaettua tulevaisuuskuvaa toimintaympäristön, riskien ja valittujen teemojen näkökulmista. Työ jatkuu 15.9.2020 toisella työpajalla.

 

Ennakointityö toteutetaan osana EmpInno Monitor S3 -hanketta. Lue hankkeesta lisää täältä.

 

Lisätietoja:

Sami Leppimäki

044 710 5344

sami.leppimaki@prizz.fi