Tuuligeneraattorien kierrätyksestä liiketoimintaa


Tuulivoimalan materiaaleista suurin osa kierrätettävissä. Generaattori sisältää myös harvinaisia maametalleja, jotka halutaan hyödyntää uudelleen.

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla. Vuodesta 2012 tuulivoimalla tuotetun sähkön vuosittainen määrä on yli kymmenkertaistunut. Tuulivoimalateknologia on samalla kehittynyt ripeästi, mikä onkin tehnyt nykyvoimaloista niin tehokkaita, että ne kykenevät toimimaan taloudellisesti kannattavasti ilman valtion tukia. Tuulivoiman lisärakentaminen siis oletettavasti jatkuu riippumatta tukipolitiikasta. 

Vanhoja voimaloita alkaa samalla tulla purettavaksi, kun hyvätuuliset paikat halutaan hyödyntää uudemmalla ja tehokkaammalla tekniikalla. Vikaantuneita vanhoja voimaloita ei välttämättä kannata enää korjata, vaan koko voimala kannattaa vaihtaa uuteen tehokkaampaan.


Tuulivoimalan materiaaleista n. 80 % on kierrätettävissä. Voimalan generaattorissa on teknologiametalleja, kuten kuparia ja harvinaisia maametalleja, sisältäviä kestomagneetteja, joita voidaan kierrättää uusiokäyttöön satakuntalaisten metallialan yritysten kautta. Voimaloiden purkutyö on vaativaa ja edellyttää erikoisosaamista sekä purkutyöhön soveltuvaa kalustoa. 


Prizztech Oy toteutti WinWind 1MW tuuligeneraattorin purkupilotin yhteistyössä alueen yritysten kanssa. WinNovan on tarkoitus myöhemmin pystyttää kyseinen, TVO:n tutkimus- ja koulutuskäyttöön lahjoittama voimala osittain asentajien koulutuskäyttöä varten. Sitä ennen generaattorista purettiin magneetit ja tarkasteltiin mitä muuta kierrätettävää metallia generaattori sisältää ja kuinka helposti eri metallit on mahdollista erotella. Tuuligeneraattorin purkupilotti antaa hyvän pohjan alueen yrityksille suunnitella vastaavia toimenpiteitä jatkossakin.  
– Purkutyön etukäteissuunnittelu ei ollut ihan suoraviivaista, koska vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu ja kyseisen voimalan valmistajaa ei ole enää ollut vuosiin olemassa. Yrityksemme monipuolisen konekaluston, taitavan henkilöstömme ja yhteistyökumppaneiden avulla purku saatiin onnistumaan tehokkaasti. Samalla työ täytyi kuitenkin toteuttaa huolellisesti, jotta laitteen öljyt tai jäähdytysnesteet eivät päässeet pilaamaan ympäristöä, tai satu mitään muitakaan vahinkoja, kertoo purkua urakoinut Mikko Vuorsola Vuorsola Oy:stä.

Yhteiskunta sähköistyy vauhdilla, kun se siirtyy fossiilisten energialähteiden käytöstä uusiutuvan sähkön tuotantoon. Sähköistymiskehitys vaatii yhä enemmän teknologiametalleja erilaisiin sovelluksiin. Raaka-aineiden riittävyyden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että myös kaikki kierrätysjakeet saadaan optimaalisesti kiertoon. 


– Neorem Magnets Oy:llä on tällä hetkellä valmiudet hyödyntää käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden magneettimateriaalia uusien tuotteiden valmistuksessa, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Jouko Tiittanen
– Yhteistyöhankkeet Prizztechin kanssa ovat kehittäneet kierrätysraaka-aineosaamista yrityksessä.  Kierrätysraaka-aineen merkitys magneettituotannossa tulee kasvamaan tulevaisuudessa.


Tuulivoimalan purkupilotti toteutettiin osana EAKR-rahoitteista Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti -hanketta.
 

Lisätietoja

Minna Haavisto
044 710 5363
minna.haavisto@prizz.fi