EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Kriittisten kierrätysmetallien koetehdas -konsepti


​​​​​

Yhteiskunnan siirtyessä fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuvan energian tuotantoon se samalla sähköistyy, sillä uusiutuva energia tuotetaan useimmiten suoraan sähköksi. Tähän uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja kulutukseen tarvitaan teknologiametalleja, joiden tarve kasvaa.

Voimakas kysynnän kasvu on tehnyt osasta tärkeitä teknologiametalleja kriittisiä. Niiden saatavuudessa on lisääntyvän käytön, tuotannon ympäristönormien kiristymisen ja tuotannon maantieteellisen keskittymisen myötä odotettavissa ongelmia. Metallit ovat ominaisuuksiltaan otollisia raaka-aineita kierrätettäväksi ja kierrätys onkin yksi potentiaalinen vaihtoehto tulevaisuuden raaka-ainehaasteisiin. Kierrätysraaka-aineiden käytön lisääminen edellyttää alan teollisuuden uudistumista.

Satakunnassa Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhykkeellä sijaitsee Suomen merkittävin teknologiametallien ja –metallikemikaalien valmistuksen ja tuotekehityksen klusteri. Alueen teollisuuspuistojen toimintaympäristö ja infrastruktuuri luovat erinomaisia mahdollisuuksia metallien kierrättämistoiminnalle. 

Hankkeessa selvitetään sähköistyvän yhteiskunnan mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia satakuntalaiselle metallien ja metallituotteiden valmistusliiketoiminnalle. Hankkeessa pureudutaan erityisesti mahdollisuuksiin hyödyntää erilaisia kierrätysraaka-ainelähteitä. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli kierrätysmetallilähteiden tunnistamiseen ja hyödynnettävyyden selvittämiseen. Hankkeessa pilotoidaan joitakin kierrätystoimia, kuten esimerkiksi käytöstä poistetun tuuligeneraattorin purkamista ja arvometallien, kuten magneettien ja kuparien talteenottoa. 

  • Kesto 2019-2022
  • Kokonaisbudjetti 630 513 €
  • Rahoittaja
    Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Porin seudun kunnat.

Katso myös

 

Lisätietoja
Minna Haavisto
044 710 5363
minna.haavisto@prizz.fi