EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Kriittisten kierrätysmetallien koetehdas -konsepti


​​​​​Voimakas kysynnän kasvu on tehnyt osan tärkeistä teknologiametalleista kriittisiä. Niiden saatavuudessa on lisääntyvän käytön ja tuotannon maantieteellisen keskittymisen myötä odotettavissa ongelmia. Metallit ovat ominaisuuksiltaan otollisia raaka-aineita kierrätettäväksi ja kierrätys onkin yksi vaihtoehto tulevaisuuden raaka-ainehaasteisiin. 

Satakunnassa Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhykkeellä sijaitsee Suomen merkittävin värimetallien ja –metallikemikaalien valmistuksen ja tuotekehityksen klusteri. Alueen teollisuuspuistojen toimintaympäristö ja infrastruktuuri luovat erinomaisia mahdollisuuksia metallien kierrättämistoiminnalle. 

Hankkeessa selvitetään sähköistyvän yhteiskunnan mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia satakuntalaiselle metallien ja metallituotteiden valmistusliiketoiminnalle. Hankkeessa pureudutaan erityisesti mahdollisuuksiin hyödyntää erilaisia kierrätysraaka-ainelähteitä. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli kierrätysmetallilähteiden tunnistamiseen ja hyödynnettävyyden selvittämiseen. Hankkeessa pilotoidaan joitakin kierrätystoimia, kuten esimerkiksi käytöstä poistetun tuuligeneraattorin purkamista ja arvometallien, kuten magneettien ja kuparien talteenottoa.  

  • Rahoittaja
    Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Porin seudun kunnat.

Lisätietoja
Minna Haavisto
044 710 5363
minna.haavisto@prizz.fi

Hankkeen selvitykset


Tuulivoimalan purkupilotti

Hankkeessa on pilotoitu WinWinD 1 MW tuuliturbiinin purkaminen ja kestomagneettien irrottaminen roottorista. Pilotti tehtiin kesän ja syksyn 2019 aikana. Raportti pilotista julkaistiin alkuvuodesta 2020. Lataa raportti pdf-muodossa tästä.

 

Sähköautot ja Satakunnan teknologiametalliklusteri

Hankkeessa on selvitetty sähköautojen kehitystrendejä maailmalla ja pohdittu miten trendit vaikuttavat satakuntalaiseen metalliteollisuuteen. Liikkumisen säköistyminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Satakunnan teknologiametalliklusterille. Lataa Sähköautot ja teknologiametallit-selvitys tästä.

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) ja sen kierrätysmahdollisuudet Satakunnassa

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräys, käsittely ja hyödyntäminen on monimutkainen ja erilaisia tahoja kytkevä prosessi. Prizztech Oy selvitti SER-jätteen määrää, laatua ja toimijaverkostoa sekä hyödyntämismahdollisuuksia Satakunnassa. Raportin asiasta voit ladata tästä.

 

Kuparipitoisten jätehappojen käsittelykokeilu

Kuparinvalmistusprosesseissa syntyy erilaisia kuparipitoisia jätehappoja. Kokeilussa testattiin jätehappojen sisältämän kuparin talteenottoa ja kierrättämistä uudelleen käytettäväksi kuparintuotantoprosessissa. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Porin Kupariteollisuuspuiston yritysten kanssa. Kokeilussa jätehappo onnistuttiin käsittelemään kuparipitoiseksi sakaksi ja viemäröintikelpoiseksi vedeksi. Sakan sisältämä kupari saatiin kierrätettyä sulaton kautta takaisin kuparituotteiden valmistukseen. Raportti kokeilusta löytyy täältä.