Energia


Satakunnassa tuotetaan yli neljännes Suomen sähköstä ja alueella sijaitsee tehokas ja energiaintensiivinen vientiteollisuus. Alueen energiainfrastruktuuriin on investoitu viime vuosina runsaasti, mikä on monipuolistanut sitä merkittävästi. Uusi ydinvoimala, LNG-terminaali, merituulipuisto, aurinkovoimalat ja teollisuuden energiainvestoinnit ovat luoneet modernin ja vähähiilisen energiaympäristön.

 

- Matin vetysuunnitelma

- aurinkovoima?

- biokaasulaitokset?