Satakuntaliitto

Kaasu- ja vetytalous 2030


 

Hankkeen tavoitteena oli päivittää Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025. 

Hankkeessa selvitettiin kaasutalouden uudet mahdollisuudet etenkin kasvavaan tuulivoiman tuotantoon, vetyyn ja P2X-teknologiaan liittyen. Hankkeessa tunnistettiin kaasutalouden keskeiset toimijat ja yhteistyömahdollisuudet Porin seudulla. Erityisesti pyrittin tunnistamaan ja jalostamaan Porin seudun suurinvestointeja tukevia kaasuihin ja uusiutuvaan energiaan liittyviä demonstraatiokohteita ja -hankkeita.
 
Hankkeen tuloksena syntyi Kaasu- ja vetytaloussuunnitelma 2030, joka on suunnitelma siitä, miten kaasu- ja vetytaloutta Porin seudulla jatkossa kehitetään. Suunnitelmaan on koottu keskeiset kaasutalouteen liittyvät investointisuunnitelmat ja -aikeet sekä asetettu kaasun käytön tavoitteita vuodelle 2030. 
Suunnitelman voit ladata pdf-muodossa tästä.

Hanke toteutettiin ajalla 1.3.2021-31.12.2023 ja sitä rahoitti Satakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – AKKE -rahoituksella.

Lisätietoja
Matti Luhtanen
044 710 5347
matti.luhtanen@prizz.fi