Satakuntaliitto

Kaasu- ja vetytalous 2030


Hankkeen tavoitteena on päivittää Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025. 

Hankkeessa selvitetään kaasutalouden uudet mahdollisuudet etenkin kasvavaan tuulivoiman tuotantoon, vetyyn ja P2X-teknologiaan liittyen. Hankkeessa tunnistetaan kaasutalouden keskeiset toimijat ja yhteistyömahdollisuudet Porin seudulla. Erityisesti pyritään tunnistamaan ja jalostamaan Porin seudun suurinvestointeja tukevia kaasuihin ja uusiutuvaan energiaan liittyviä demonstraatiokohteita ja -hankkeita.
 
Hankkeen tuloksena syntyy Kaasu- ja vetytaloussuunnitelma 2030, joka on suunnitelma siitä, miten kaasu- ja vetytaloutta Porin seudulla jatkossa kehitetään. Suunnitelmaan kootaan keskeiset kaasutalouteen liittyvät investointisuunnitelmat ja -aikeet sekä asetetaan kaasun käytön tavoitteita vuodelle 2030. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021-31.12.2022 ja sitä rahoittaa Satakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – AKKE -rahoituksella.

Lisätietoja
Matti Luhtanen
044 710 5347
matti.luhtanen@prizz.fi