KOHTI KESTÄVÄMPIÄ RATKAISUJA JÄTEVESIEN KÄSITTELYSSÄ - WEBINAARI

_________________________________________________________________________________________________________________

Webinaari järjestettiin 28.9.2023 klo 9-12. Kiitos kaikille mukana olleille!

 

Ohjelmassa muun muassa "BioP-Rec"-hankkeen esittelyä, biologista fosforinpoistoprosessia, vaihtoehtoisia fosforintalteenottomenetelmiä ja tietoa biopolymeereistä.

 

Ohjelma:

9:00 Avaussanat ja ohjelman esittely

9:05 Hankkeen esittely - projektipäällikkö Pirjo Taube & asiantuntija Iiris Puhakka, Prizztech

9:25 BioP ja hajukaasujen käsittely aktiivilietteen avulla - kestäviä ratkaisuja puhdistamolla - toimitusjohtaja Anna Halinen, Huittisten puhdistamo

9:45 Fosforin talteenoton vaihtoehdot jätevedenpuhdistuksessa - apulaisprofessori Anna Mikola, Aalto-yliopisto

10:05 Struviitin sähkökemiallinen saostus - dosentti Sari Tuomikoski, Oulun yliopisto

10:25 TAUKO

10:35 Kemiran polymeerit uusiutuvista raaka-aineista - tuotteiden kestävyydestä vastaava tuotelinjapäällikkö Jaakko Hiltunen, Kemira

10:55 Saostuskemikaalien huoltovarmuus - osakas/vastuualue asiakkaiden vesiprosessit Aija Jantunen, Voda Nordic Oy

11:15 Jätejakeiden kierrätys struviitintuotannossa – JÄKIS - projektitutkija Milla Huusko, Owatec Group Oy

11:35 Sustainable phosphorus recovery with EkoBalans technology eco - perustaja ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Gunnar Thelin, Ekobalans Fenix AB

11:55 Keskustelua, kysymyksiä ja loppusanat

12:00 Tilaisuus päättyy

 

Esitysmateriaalit on luettavissa ja ladattavissa ohjelmasta. Tallenne on saatavilla erikseen pyydettäessä.

 

Lisätietoja:

Iiris Puhakka

iiris.puhakka@prizz.fi

__________________________________________________________________________________________________________________