Euraapan Unionin osarahoittama Satakuntaliitto Prizztech

100H2-Vety osaksi Satakunnan energiajärjestelmää


Satakunta on Suomen tärkein energiamaakunta, jossa tuotetaan 40 % Suomen sähköstä. Satakunnassa on myös energiaintensiivistä teollisuutta. Höyryn, sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on tapahtumassa muutoksia turpeesta luopumisen myötä sekä siirtymää kohti uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaa tuotantoa. Turpeesta ja muista fossiilisista energialähteistä luopuminen haastaa Satakunnan energiajärjestelmää uusiutumaan kokonaisvaltaisesti ja vetyteknologia tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden. 

Vedyn ja P2X-polttoaineiden tuotanto kilpailee vielä vastaavien ja toistaiseksi halvempien fossiilisten polttoaineiden tuotannon kanssa. Tästä syystä vety- ja P2X- teknologioita ja ekosysteemejä on kehitettävä kustannustehokkaammiksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää satakuntalaisia energia- ja teollisuusjärjestelmiä, joissa vedyn ja P2X-polttoaineiden tuotanto on integroitu osaksi kokonaisjärjestelmää. Keskeisenä tavoitteena on myös edesauttaa vetyyn ja P2X-teknologioihin liittyvien investointien toteutumista Satakuntaan. Tavoitteena on myös edistää vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä ja Satakunnan vety- ja kaasutaloussuunnitelman 2030 toteutumista. 

Toteutusaika: 1.1.2024 – 30.6.2026
Budjetti: 307 816 €
Hankekoodi: J10474
 

LISÄTIETOJA
Matti Luhtanen
044 710 5347
matti.luhtanen@prizz.fi