Ympäristöministeriö Pori

Merituulivoimaselvitys


Porin kaupungin alueen tuulivoimahankkeiden jatkokehittämishankkeen tavoitteena oli edistää keskeytyneitä tuulivoimahankkeita ja erityisesti merituulivoiman rakentamista Porissa. Hankkeessa tehtiin selvitystyö siitä, miten voitaisiin yleisesti parantaa merituulivoimahankkeiden nopeaa edistymistä. Selvitystyö pureutui maa- ja merituulivoimanrakentamisen eroavaisuuksiin ja miten ne huomioimalla voitaisiin sujuvoittaa lupa- ja kaavoitusprosesseja. Ympäristöministeriö rahoitti hanketta tuulivoimarakentamisen edistämisen avustuksella. Hanke toteutettiin 1.2.2022-31.11.2022.

Hankkeessa tehtiin selvitys merituulivoimahankkeiden lupa- ja kaavoitusprosessien ja vaikutusten arvioinnin keskeisistä eroavaisuuksista maatuulivoimahankkeisiin verrattuna. Selvitys luo näkökulmia viranomaismenettelyihin liittyvien käytäntöjen kehittämiseen ja sisältää lupa- ja kaavoitusprosesseihin liittyviä toimenpidesuosituksia. Selvityksen laati FCG Finnish Consulting Group Oy. Selvitysraportti on ladattavissa tästä.

Lisätietoja:

Sami Leppimäki
Prizztech Oy
sami.leppimaki@prizz.fi