ESR Vipuvoimaa Ely Satakunnan Yrittäjät

Palveluyritykset kriisistä kasvuun


 

Löydä uusia mahdollisuuksia muuttuneessa toimintaympäristössä

Palveluyritykset kriisistä kasvuun -hankkeessa parannettiin pienten palveluyritysten mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa sekä luoda uusia liiketoiminta-aloja ja toimintamalleja koronakriisin muuttamassa toimintaympäristössä sekä muissa yrityksen toiminnan kannalta kriittisissä tilanteissa. Kohderyhminä olivat erityisesti palvelu- ja ravintola-alalla toimivat pienet yritykset.

Toimenpiteet olivat konkreettisia ja ne tuottivat sekä yrityskohtaista että yritysten yhteistä toimintaa. Yrityksellä oli mahdollista selvittää palvelun tasoa esimerkiksi mystery shoppingin avulla ja osallistua erilaisiin työpajoihin. Yritykset saivat tukea ja neuvontaa tilannekartoituksissa nousseiden tarpeiden ja työpajoissa tulleiden ideoiden mukaisesti.

Kartoitusten ja työpajojen sisältö ja aikataulu suunniteltiin yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

 

Vahva suositus osallistumiseen: Malimet Oy Malimet tuotteet
Lue myös Prizz.Uutiset artikkeli: "Hihat Ylös!" -työpajat innostavat yrityksiä kasvuun

Malimet suosittelee "Hihat Ylös" -työpajoja yrityksen menestykselle lähes välttämättöminä. Heidän tarinansa osoittaa, että aktiivinen osallistuminen Prizztechin työpajoihin voi olla avain menestykseen liiketoiminnan haasteissa ja muutoksissa.
Malimet keskittyy hiilitettyjen puutuotteiden, kuten ulkoverhouspaneelien, sisustuspaneelien ja terassilautojen, tuontiin. Yrityksen idea syntyi oman talon rakentamisen aikana, kun tarvittavia tuotteita ei löytynyt Suomesta. Yritys perustettiin 8.2.2022 ja laajeni myös autojen vientiin Suomesta ulkomaille.
Yrityksen perustaminen osui koronan loppuvaiheeseen ja Ukrainan sotaan. Omistaja löysi tarvitsemaansa koulutusta Prizztechin uutiskirjeestä, erityisesti "Hihat Ylös" -koulutuksista. Malimet hyötyi myös Somesis Oy:n Instagram-koulutuksesta, joka tarjosi arvokasta tietoa markkinoinnista. Yritys vahvisti brändiään ja lisäsi tuotteidensa arvoa asiakkaiden silmissä oman brändin ja tuotteistamisen työpajojen avulla.
Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa on kasvattaa brändin tunnettuutta ja laajentaa tuotevalikoimaa, erityisesti kaivaten laajempia mainonnan suunnittelu- ja sisällöntuotantokursseja Metaan, Instagramiin ja Facebookiin.
 

Koronapulssikyselyn vastauksia

Koronapulssi 1. kysely                                       Koronapulssi 2. kysely

Koronapulssi 3. kysely                                       Koronapulssin sähköinen kysely

Koronapulssi 4. kysely                                       Koronapulssi 5. kysely

Koronapulssi 6. kysely                                       Koronapulssi 7. kysely

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Marja Suonvieri                    
044 323 5194              
marja.suonvieri@prizz.fi

Ronja Niemi
040 417 5333
ronja.niemi@prizz.fi

Kati Mäenpää
050 312 9301
kati.maenpaa@yrittajat.fi

Kartoitukset ja työpajat olivat osa Prizztech Oy'n ja Satakunnan Yrittäjien Palveluyritykset kriisistä kasvuun hanketta, jota tuki Keski-Suomen ELY-keskus ESR-rahoituksella.