Korkeakouluopiskelijoista apua tapahtumateolllisuudelle


Tiistaina 8.3.2022 järjestettiin Teamsissa infotilaisuus siitä, miten tapahtuma-alan yritykset voivat tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. SAMK:in liiketalouden, yrittäjyyden ja matkailun opiskelijat voivat olla mukana kehittämisyhteistyössä, oli kyseessä sitten pieni tai isompi projekti julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Opiskelun ja yhteistyön monipuolisuus nykypäivän korkeakoulussa tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Tutumpien harjoittelu- ja opinnäytetyövaihtoehtojen lisäksi tapahtumassa esiteltiin myös projektimahdollisuudet, opintojaksoyhteistyön sekä opinnollistamisen. Esimerkkien kautta tapahtumassa kerrottiin, miten nämä mahdollisuudet voisivat palvella tapahtuma- ja matkailualaa. Kesäsesonkia silmällä pitäen kerrottiin myös opiskelijoille kohdennetuista rekrytointikanavista.

Tapahtuman presentaatio on TÄÄLLÄ. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä SAMK:n opiskelijoiden sekä oppilaitoksen kanssa, löydät yhteystiedot presentaatiosta.