EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Kasvua sähköistymisestä teknologiametalliklusteriin


Porin seudulle Kokemäenjoen varteen on vuosikymmenten saatossa kehittynyt sähköistymisen kannalta tärkeiden metallien, metallituotteiden ja -kemikaalien jalostusta, tuotantoa ja tuotekehitystä. Alueen teknologiametalliklusterissa valmistettavat metallit: kupari, nikkeli, kulta, hopea, koboltti sekä niistä jalostetut johteet, magneetit ja akkukemikaalit ovat keskeisiä sähköistymisen ja vähähiilisyyden komponentteja. Näiden metallien ja komponenttien kysynnän ennuste on globaalisti jyrkässä kasvussa erityisesti liikenteen sähköistymisen myötä. Ilmiö on Satakunnalle todellinen kasvun mahdollisuus.

Kasvua sähköistymisestä teknologiametalliklusteriin hankkeen tavoitteena on kiihdyttää sähköistymiseen liittyvää Satakunnan teknologiametalliklusterin liiketoiminnan kasvua ja investointeja. Tavoitteena on myös kartoittaa ja kuvata Lounais-Suomen sähköistymisen liiketoimintaekosysteemi, hakea ekosysteemistä yhteisiä alueellisia kilpailukykytekijöitä sekä tukea älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita. Pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää vähähiilisyysstrategioiden toteuttamista.

 

Rahoittaja:

Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Porin seudun kunnat.

 

Lisätiedot:

Matti Luhtanen

044 710 5347

matti.luhtanen@prizz.fi