EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterin kasvun tiekartta


Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio johtavat yhteiskunnan kiihtyvään sähköistymiseen. Uudet liikkumisen, energian tuotannon ja varastoinnin, elektroniikan, automaation sekä robotiikan sovellukset rakentuvat sähköistymisen varaan.Porin seudulle on vuosikymmenten saatossa kehittynyt sähköistymisen kannalta tärkeiden metallien, metallituotteiden ja -kemikaalien jalostusta, tuotantoa ja tuotekehitystä. Alueen akku- ja teknologiametalliklusterissa valmistettavat metallit – kupari, nikkeli, kulta, hopea, koboltti – sekä niistä jalostetut tuotteet, magneetit ja akkukemikaalit ovat keskeisiä sähköistymisen ja vähähiilisyyden komponentteja. Näiden sähköistymisen avainmetallien ja komponenttien kysynnän ennuste on globaalisti jyrkässä kasvussa. Ilmiö on Satakunnalle todellinen kasvun mahdollisuus. Akku- ja teknologiametalliklusteri onkin viime vuosina vahvistunut uusilla toimijoilla ja mittavilla investoinneilla. Tätä kasvua tukemaan on Prizztechissä käynnistetty Kasvua sähköistymisestä teknologiametalliklusteriin -hanke, jonka tavoitteena on kiihdyttää sähköistymiseen liittyvää teknologiametalliklusterin liiketoiminnan kasvua, uusien yritysten sijoittumista alueelle ja investointeja. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Yhtenä merkittävänä hankkeen toimenpiteenä on tehty Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterin kasvun tiekartta. Tiekartan laatijaksi valikoitui vaikuttamiseen erikoistunut konsulttitalo Miltton Networks Oy. Tiekarttaa varten haastateltiin useita klusterin ja tärkeimpien sidosryhmien edustajia. Prizztechin eri hankkeissa on tuotettu laajasti taustatietoa, jota on myös hyödynnetty tiekartan teossa. Tiekartan eri kehitysvaiheita on käyty yhdessä läpi tärkeiden sidosryhmien ja klusterin yritysten kanssa. Tiekartta julkistettiin 8.11.2021 ja sen voi ladata tästä linkistä.


LISÄTIETOJA
Matti Luhtanen
044 710 5347
matti.luhtanen@prizz.fi