Tuuligeneraattorin purkupilotin raportti julkaistu


Kesän ja syksyn 2019 aikana suoritetusta tuuligeneraattorin purkupilotista kirjoitettu raportti on nyt julkisesti saatavilla Prizztech Oy:n nettisivuilla.

Prizztech Oy on aiemmin, vuonna 2018 pilotoinut NdFeB-pohjaisten kestomagneettien kierrättämistä ja todennut, että energiatehokkaalla pulverointiprosessilla voidaan kierrättää riittävän suuria eriä samanlaisia käytöstä poistettuja magneetteja. Kierrätykseen soveltuvia magneettieriä voisi löytyä esimerkiksi purettavista tuulivoimaloista. Tuuligeneraattorit voivat sisältää muutamista sadoista kiloista muutamiin tuhansiin kiloihin NdFeB-magneetteja. Kestomagneetteja sisältäviä tuulivoimaloita on alettu valmistaa 2000-luvun alkupuolella ja ensimmäiset niistä ovat jo päätyneet purettaviksi. Usein magneetit päätyvät kierrätyksessä rautaromun joukkoon, jolloin magneettien sisältämät arvokkaat maametallit menetetään. Magneettien irrottaminen erillistä kierrätystä varten on osaamista vaativaa käsityötä.  

WindEurope-järjestö on arvioinut, että seuraavien viiden vuoden aikana Euroopan n. 130 000 tuulivoimalasta tulee purettavaksi n. 12 000 voimalaa. Suomessa tällaisia ns. ensimmäisen sukupolven tuulivoimaloita on vain joitakin kymmeniä, mutta lähialueilta, kuten Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta niitä löytyy paljon enemmän. Tuulivoimaloiden purku tulee olla hallittua, jotta kaikki niiden sisältämät arvokkaat metallit saadaan mahdollisimman tehokkaasti kiertoon uusien voimaloiden tai muiden tuotteiden raaka-aineeksi. 

Satakunnasta löytyy tuuligeneraattoreiden purkamiseen tarvittava infrastruktuuri sekä metallien kierrättämiseen erikoistuneita yrityksiä. Satakunnassa on myös alueita, kuten Peittoon kierrätyspuisto, jotka soveltuisivat hyvin käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden osien varastoimiseen ja käsittelyyn. Satakunnasta löytyy magneettitehtaan lisäksi kuparinjalostusteollisuutta, joka voi hyödyntää kuparikäämit kierrätysraaka-aineena. Lisäksi Satakunnassa on kaksi satamaa, joiden kautta tuulivoimaloiden osia voidaan tuoda ja kierrätysjakeita tarpeen mukaan myös viedä ulkomaille.  

Tuuligeneraattorin purkupilotti-raportissa kuvataan Prizztech Oy:n toteuttama tuuligeneraattorin purkupilotti. Pilotin avulla on tuotettu tietoa generaattorin purkutoimintaa tulevaisuudessa harjoittaville tahoille niistä toimenpiteistä, joilla mm. magneetit voidaan irrottaa kierrättämistä varten. Pilotti on toteutettu osana Satakuntaliiton ja EU:n aluekehitysrahaston rahoittamaa Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti-hanketta. Lataa raportti tästä.