Yrittäjyyden edistäminen -YES Satakunta

YES SATAKUNTA JA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020-2022


YES Satakunta on koordinoinut yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana on mm. luotu kaksi maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, toteutettu Yrityskylä Satakunnassa, suunniteltu yhdessä opettajien kanssa uusia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, kehitetty koulu-yritys-yhteistyötä sekä toteutettu kymmeniä erilaisia yrittäjyystapahtumia.

Palvelumme kunnille ja oppilaitoksille: 

Kuntien elinvoimaisuuden edistäminen/uuden yrittäjyyden synnyttäminen 

 • Asiantuntijapalvelu kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien laadintaan ja kehittämiseen 

Valmennukset:

 • Kohderyhminä: opetushenkilöstö, opiskelijat ja yritykset/yrittäjäjärjestöt 
 • Sisällöt mm. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka, koulu-yritysyhteistyön rakentaminen, yrittäjämäinen oppilaitos, yrittäjyyskasvatustyön johtaminen, tulevaisuuden työelämä -infot ja yritteliäs kunta 

Yrittäjyyskasvatustyön kehittäminen 

 • Tuki- ja sparrauspalvelu oppilaitoksille
 • Toimintamalleja ja menetelmiä 
 • Verkoston rakentaminen
 • Koulu-yritysyhteistyön kehittäminen 

Vuosittain palveluissa on mukana yli 2500 lasta ja nuorta sekä 500 opettajaa. YES Satakunta on osa valtakunnallista yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoista koostuvaa YES-verkostoa www.yesverkosto.fi 

MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020-2022


Lataa tästä yrittäjyyskasvatuksen strategia PDF-muodossa

Yrittäjyyskasvatuksen strategia on luotu lapsille ja nuorille, jotka työskentelevät työelämässä vielä 2070-luvulla. Meidän on mahdotonta ennustaa millaisessa työelämässä he ovat vuosikymmenien kuluttua. Yrittäjyyskasvatustyömme tavoitteena onkin kehittää heidän valmiuksiaan sellaisiksi, että he pärjäävät tulevaisuuden työelämässä - oli se millainen tahansa. Onnistunut yrittäjyyskasvatustyö edellyttää yhteistä tahtotilaa tulevaisuudesta kaikilta maakunnan toimijoilta. Yhteistyön ja vahvan toimijoiden verkoston tavoitteena on huolehtia, että jokainen satakuntalainen lapsi ja nuori löytäisi oman paikkansa tulevaisuuden työelämässä. 

Strategiatyön tausta

Yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuus 2022 -strategiatyö toteutettiin vuonna 2019. Edellinen Satakunnan maakunnallinen strategia oli toteutettu vuonna 2010. Kyseisessä strategiassa määriteltiin suuntaviivat vuosille 2010-2015. Yhdeksän vuotta sitten luodut tavoitteet tukivat silloista voimassa olevaa opetussuunnitelmaa. Uuden strategiatyön valmistelussa hyödynnettiin mm. seuraavia tausta-aineistoja: Satakunnan maakuntaohjelmaa 2018-2021, opetussuunnitelmat sekä ammatillisen koulutuksen reformi. Lisäksi projektiryhmä perehtyi laajasti Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana luotuihin maakunnallisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin sekä yrittäjyyskasvatuksen tutkimusaineistoihin. Hankkeen toteutusalueena oli koko Satakunta. 

Näin strategia toteutettiin

 • Hankkeessa toteutettiin viisi työpajaa, joihin osallistui kaikkiaan yli 60 opetusalan ja elinkeinoelämän edustajaa. Tämän lisäksi puhelimitse haastateltiin rehtoreita ym. sivistys- ja elinkeinoalan toimijoita kymmenkunta. Strategiatyön koordinoinnista vastasi Prizztech
 • Strategiaan on laadittu maakuntatason tavoitteet ja painopistealueet yrittäjyyskasvatukselle vuosille 2020 – 2022. Painopisteiksi on valittu valmistelutyöpajoissa ja -haastatteluissa voimakkaasti esiin nousseet oppijoiden tulevaisuudessa tarvitsemat taidot, yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuuden turvaaminen sekä yrittäjämäisen pedagogian jalkauttaminen oppilaitoksiin. 
 • Tarkan vuosiluokkatasoisen suunnitelman sijaan jokainen painopistealue on avattu tavoitteiksi ja niihin liittyviksi toimenpiteiksi, joiden käytännön toteutus voidaan sovittaa ja sitoa kunkin kunnan ja oppilaitoksen toimintasuunnitelmaan sopivaksi. Erilaisia mahdollisia toteutustapoja on luotu kuvaksi auttamaan käytännön suunnittelussa. 
 • Yrittäjyyskasvatuksen toteutumisessa verkosto on tärkeä. Eri tahot luovat yhdessä sen toimintaympäristön, jossa lapset ja nuoret sekä vanhemmatkin opiskelijat voivat yrittäjyyskasvatusta saada. Strategiassa on avattu eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä. Selkeä roolitus edesautttaa tavoitteiden saavuttamista sekä vahvistaa maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen verkostoa. 

MATERIAALEJA JA APUA TOTEUTUKSEEN


Strategiatyössä hyödynnetyt lähteet löydät tästä PDF-muodossa.

Strategiatyön koordinoinnista vastasi Prizztechin YES Satakunta ja projektipäällikkö Jenni Rajahalme. Toisena vastuuhenkilönä toimi yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Kati Levola, joka vastasi taustakyselyistä eri kohderyhmille, toimi kouluttajana työpajoissa, sekä kirjoittajana strategiatyössä. Strategian visuaalisen ilmeen suunnitteli Sataedun opiskelija Ronja Landvik. 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Jenni Rajahalme
040 720 5755
jenni.rajahalme@prizz.fi