Yrittäjyyden edistäminen

YES Satakunta


YES Satakunta tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii Prizztechissä alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi ja nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään. 

YES Satakunta on koordinoinut yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana on mm. luotu kaksi maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, toteutettu Yrityskylä Satakunnassa, suunniteltu yhdessä opettajien kanssa uusia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, kehitetty koulu-yritys-yhteistyötä sekä toteutettu kymmeniä erilaisia yrittäjyystapahtumia.

Palvelumme kunnille ja oppilaitoksille: 

Kuntien elinvoimaisuuden edistäminen/uuden yrittäjyyden synnyttäminen 
•    Asiantuntijapalvelu kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien laadintaan ja kehittämiseen 

Valmennukset:
•    Kohderyhminä: opetushenkilöstö, opiskelijat ja yritykset/yrittäjäjärjestöt 
•    Sisällöt mm. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka, koulu-yritysyhteistyön rakentaminen, yrittäjämäinen oppilaitos, yrittäjyyskasvatustyön johtaminen, tulevaisuuden työelämä –infot ja yritteliäs kunta 

Yrittäjyyskasvatustyön kehittäminen 
•    Tuki- ja sparrauspalvelu oppilaitoksille
•    Toimintamalleja ja menetelmiä 
•    Verkoston rakentaminen
•    Koulu-yritysyhteistyön kehittäminen 

Vuosittain palveluissa on mukana yli 2500 lasta ja nuorta sekä 500 opettajaa. YES Satakunta on osa valtakunnallista yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoista koostuvaa YES-verkostoa www.yesverkosto.fi. 

Lisätietoja
Jenni Rajahalme
040 720 5755
jenni.rajahalme@prizz.fi