Häirintäyhdyshenkilökoulutus

12.06.2024 klo 14:00 - 16:00

Prizztech Oy Gallen-Kallelankatu 8, 28100 Pori


Häirintäyhdyshenkilökoulutus

12.6.2024 klo 14.00-16.00 

Kouluttaja Jouko Silventoinen, DreamSec OY

Ilmoittaudu mukaan!

 

Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli kokee tulleensa häirityksi. Häirinnällä tarkoitetaan epäasiallista käytöstä, joka kohdistuu tiettyyn henkilöön ja ilmenee esimerkiksi kiusaamisena, vähättelynä, uhkailuna tai eristämisenä. Yleisesti häirintää on uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen.

Työpajan keskeisinä sisältöinä ovat turvallisen tilan periaatteet ja häirintäyhdyshenkilön tehtävät. Koulutus on tarkoitettu erityisesti tapahtuma-alalla toimiville yrityksille ja muille toimijoille. Tapahtuma-alan yritykset voivat tapahtumajärjestäjien lisäksi tapahtuma-alalla palveluita tuottavia yrityksiä, kahviloita, ravintoloita jne. toimijoita. Koulutukseen voivat osallistua myös yhdistysten tai kuntien edustajia.

 

Työpajassa käsiteltäviä teemoja ovat mm.

  • vähemmistöjen kohtaaminen työssä
  • millä tavoilla minä voin auttaa ihmistä, joka kokee tulleensa häirityksi?
  • minkälainen häirintäyhdyshenkilön tulisi olla?
  • asiakaspalvelutaidot, case tilanteet
  • miten tulee toimia, kun ihminen tulee luoksesi koettuaan häirintää?
  • turvallisen tilan periaatteet ja niiden toteuttaminen

 

Hankkeessa tullaan järjestämään useita työpajoja vuoden 2027 keväälle asti. Työpajoihin osallistuminen maksaa vain 100€+alv yhden kerran. Samalla maksulla voit siis osallistua kaikkiin hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin. Maksu on toimijakohtainen ja osallistujia voi olla 1-3/työpaja.