Satakunnan yrittäjyyskasvatusverkosto

17.01.2024 klo 14:00 - 16:00

Caffé Locale, Yrjönkatu 12, 28100, Pori


Satakunnan yrittäjyyskasvatuksen strategia 2023-2025: Tartu ja toteuta - Yrittäjyyskasvatuksella osaava ja elinvoimainen Satakunta

Satakunnassa tapahtuvan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on luoda elinvoimainen maakunta, joka tukee osaamisen kehittymistä ja houkuttelee opinnoista valmistuneita. 

 

Satakunnassa tehtävän yrittäjyyskasvatustyön tueksi rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen verkosto, joka tukee yrittäjyyskasvatustoimintaa kaikilla koulutusasteilla.

Aktiivinen ja osallistuva verkosto mahdollistaa ja edistää yrittäjyyskasvatustyön tekemistä. Verkosto jakaa osaamistaan, yhdistää toimijoita sekä ylläpitää ja vahvistaa hyviä käytänteitä. Verkoston tehtävänä on myös seurata yrittäjyyskasvatustyön toteutumista koko Satakunnan alueella. Toimintaa suunnitellaan, mitataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Näin jokainen satakuntalainen lapsi ja nuori voi löytää omat vahvuutensa, kehittää osaamistaan sekä löytää oman paikkansa tulevaisuuden työelämässä. 

 

Satakunnan yrittäjyyskasvatusverkoston toiminta pähkinänkuoressa

  • Kunta/Organisaatio valitsee verkostoon enintään kolme edustaja, joista yksi toimii yhteyshenkilönä verkoston toimintaan sekä toimii strategian maakunnallisen arvioinnin yhteyshenkilönä.
  • Verkosto tapaa kaksi kertaa vuodessa (tammikuu ja elokuu).
  • Verkostolla on kuuden kuukauden jaksoissa kiertävä puheenjohtajuus.

 

Verkoston toiminnan tavoitteet

  • toimijoiden verkottaminen
  • osaamisen jakaminen ja kehittäminen
  • yhteisesti sovitut teemat vuosittain
  • asiantuntijoiden alustuksen osaamisen vahvistamiseksi
  • kehittämisehdotusten ja -ideoiden luominen
  • yrittäjyyskasvatustyön johtaminen ja toteuttaminen
  • strategian toteutumisen arviointi

 

Lisätietoja

Ronja Niemi

YES Satakunta

ronja.niemi@prizz.fi

0404175333