Yrittäjyyskasvatustyön ekosysteemi


 

Arvoverkoston työkaluna yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen strategia.

 

 

Satakunnassa on ollut käytössä yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen strategia vuodesta 2010. 

Open Platform -hanke (ESR) tuottaa strategian päivitystyössä hyödynnettävää tietoa tai kokoaa osaltaan yhteen yrittäjyyskasvatuksen toimijoita. Hankkeessa tuotetaan tietoa yritysten ja työelämän tulevaisuuden tarpeista, katsotaan vahvasti tulevaisuuteen ja edistetään toimijoiden välistä verkostoitumista. Verkostoitumisen tueksi on JEKKU-ympäristöön tuotettu oma viiden askeleen ohjelma.

Tämä kaikki tehtävä työ on osa satakuntalaista yrittäjyyskasvatuksen arvoverkostoa ja ekosysteemiä. 

 

 

Strategiatyöhön liittyvää materiaalia

28.2.2023 strategiatyöpaja: Esimerkkejä hankkeen kehittämistyössä käytetystä datasta ja käydystä keskustelusta