Peittoon kierrätyspuisto


Pilotointeja ja rahoitusta kiertotalouteen  

Porin kaupunki ja Prizztech Oy ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron Circwaste-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein. Prizztech Oy vastaa Peittoon kierrätyspuisto -osakokonaisuuden toteuttamisesta, joka painottuu teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseen Satakunnassa. 

Hanke painottuu erityisesti kokeiluihin, joita voidaan toteuttaa Porin Peittoon kierrätyspuistossa. 760 hehtaarin Peittoon alue on kaavoitettu jätteiden käsittelyyn, loppusijoitukseen ja massiiviseen varastointiin, mikä mahdollistaa monenlaisen liiketoiminnan alueella.

Pilotoinnit ja kokeilut
Industrial Circwaste Challenge

 

Peittoo 2025 visio vastaa kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin tarjoamalla tilaa ja mahdollisuuksia kasvuun ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda Peittoon kierrätyspuistosta osaamisen kehittämislaboratorio, joka edistää teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä, uusioraaka-aineiden ja uusien jätteenkäsittelytekniikoiden käyttöönottoa sekä uusiutuvan energian tuotantoa, synnyttää uutta liiketoimintaa ja luo uusia työpaikkoja.


Peittoon esite pdf-muodossaPrizztech Oy edistää teollisten sivuvirtojen hyötykäyttöä yhteistyössä Motivan koordinoiman teollisten symbioosien FISS-verkoston kanssa. FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään tehostamaan resurssien hyödyntämistä kansallisella tasolla. Lisätietoja: www.teollisetsymbioosit.fi

  
Peittoon alueen materiaaleja:

 

 


Lisätietoja:

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi