Disclaimer LIFE IP Circwaste Pori

Peittoon kiertotalouspuisto – Peittoo Circular Economy Park


Porin kaupunki ja Prizztech Oy ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan euron Circwaste-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein. Prizztechin vastuulla on osahankkeen Peittoo Recycling Park toteutus.

Peittoon kierrätyspuiston alue on kaavoitettu teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn, loppusijoitukseen ja massiiviseen varastointiin, mikä mahdollistaa monenlaisen liiketoiminnan alueella.  Alueen asemakaavoitus on käynnissä ja kaavaluonnos on nähtävillä. Kehittämistyön ja kaavoituksen tavoitteena on luoda Peittoon kierrätyspuistosta laaja materiaalivirtojen solmukohta, jossa käsitellään, varastoidaan ja hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja, tuotetaan uusioraaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa.

Peittoon alue

 • Peittoon kierrätyspuisto on yli 700 hehtaarin aluekokonaisuus 20 km Porin keskustasta.
 • Suurteollisuuden kuonan ja tuhkien käsittely on alkanut 1990-luvulla Kaanaan pigmenttitehtaan sekä Tahkoluodon voimalaitosten läjitysalueena.
 • Alueella kunnallistekniikka: Sähköasema (110 kV voimajohto) ja vesijohto sekä siirtoviemäri.

Käynnissä oleva kaavoitus

 • Nyt kaavoitettava Peittoon kierrätyspuiston yritysalue on laajuudeltaan n. 133 ha.
 • Teollisuus- ja toimitilakortteleita muodostuu 10-20 kpl kooltaan 10-30 ha ja yhteispinta-ala-on 47-72 ha. Rakennusoikeutta yhteensä 220 000-260 000 k-m2.  ja katua 4-5 km.  Kaavassa on myös muita toimitilatontteja ja mm. tukitoimintojen kortteli.
 • Porin kaupunki omistaa 80% alueesta.

Tuulivoimapuisto

 • Vuonna 2014 valmistuneen Peittoon tuulivoimapuiston 12 voimalasta 4 sijoittuu asemakaavan alueelle.
 • Tuulivoimaloille on osoitettu säteeltään 205 metrin suuruinen suoja-alue, jolle ei saa rakentaa rakennuksia, mutta voi käyttää läjitykseen.

Kiertotalous ja materiaalit

 • Käsiteltäviä materiaaleja ovat tuhkat, pilaantuneet maat (pima), metalliromu, akut sekä jätemuovi ja -lasikuitu. Lisäksi alue soveltuu hyvin pienimuotoiseen lannoitetuotantoon ja puun käsittelyyn (energiapuun kuivatus, haketus, varastointi).
 • Selvityksiä on tehty kiertotalousaiheissa (valimohiekka, bioenergiaterminaali, rakennusjäte jne.).
 • Useita investointihankkeita suunnitteilla.

Linkitys Porin muihin teollisuusalueisiin

 • Peittoo linkittyy Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin ja teollisuusalueisiin liikenteellisesti ja materiaalivirtojen kautta.
 • Teollisuusalueet tukevat toisiaan kiertotaloudessa.
   

Hankkeen aikana on kartoitettu Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja, etsitty niille hyötykäyttökohteita ja viety aiemmin tunnistettuja kehittämisaihioita ja symbioosipotentiaaleja eteenpäin.

Prizztech Oy edistää teollisten sivuvirtojen hyötykäyttöä yhteistyössä Motivan koordinoiman teollisten symbioosien FISS-verkoston kanssa. FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään tehostamaan resurssien hyödyntämistä kansallisella tasolla.

 • Toteutusaika
  1.11.2016 – 30.9.2021
   
 • Rahoittajat
  EU LIFE IP -ohjelma ja Porin kaupunkiseutu
   

Lisätietoa
Sami Leppimäki
sami.leppimaki@prizz.fi

 

 

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Peittoon kiertotalouspuiston esite |    Prizztech 2021

Uutta liiketoimintaa purkumateriaaleista |    Prizztech 2021

Koekenttärakentaminen valimoteollisuuden sivuvirroista (raportti) |    Prizztech 2020

NdFeB magneettien kierrätysdemonstraatio (raportti) |    Prizztech 2019

Koerakenne tuhkarakeet - tulosraportti |    Ecolan 2020

Koerakenne tuhkarakeet - testitien rakentaminen (raportti) |    Ecolan 2018

Tulostiedote Honkajoki Circwaste Challenge |    2018

Kannattavuutta kestävällä kehityksellä -tilaisuuden avaus |    Olli Hakala 22012020

Lupakäytännöt ympäristönsuojelun näkökulmasta |    Joni Mustonen, Porin kaupunki - esitys 22012020 tilaisuudessa

Business Finlandin palvelut |    Markku Jokela - esitys 22012020 tilaisuudessa

materiaalitori.fi kiertotalouden vauhdittajana |    Ilkka Hippinen, Motiva - esitys 22012020 tilaisuudessa

Vastuullisuus yritystoiminnan kulmakivenä |    Sanni Salonen, Hurmås Neule - esitys 22012020 tilaisuudessa

Osatyökykyisen palkkatuki |    Matti Pynnä, Satakunnan TE-toimisto - esitys 22012020 tilaisuudessa

Eläkeläisten työllistäminen kilpailuetuna |    Anna Rauhansuu, Myssyfarmi - esitys 22012020 tilaisuudessa

Teot ovat kauneinta puhetta |    Tommi Lähde, the other danish guy - esitys 22012020 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Sirja Sten YM - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Timo Metsä-Tokila V-S Ely - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet |    Sari Tasa TEM - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kirkkokallion kiertotalouspuiston toimintamalli |    Kari Valkosalo Honkajoki Oy - esitys 14102019 tilaisuudessa

Foodduck innovaatio |    Timo Sorsavirta Foodduck Oy - esitys 14102019 tilaisuudessa

Kasvua kiertotaloudesta |    Helena Soimakallio Teknologiateollisuus - esitys 14102019 tilaisuudessa

Business Finland kiertotaloutta vauhdittamassa |    Jutta Kauppi Business Finland - esitys 14102019 tilaisuudessa

Materiaalitori kiertotaloutta edistämässä |    Ilkka Hippinen Motiva - esitys 14102019 tilaisuudessa

Peittoo 2025 - Vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin (raportti) |    Ramboll 2013