EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

3D Data Economy Satakunta's Success Factor in Digital Green Growth


Hankkeessa kootaan datatalouden arvoverkosto, joka on avoin yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat toimia yhteistyössä datatalouden mahdollisuuksien tutkimisessa ja kehittämisessä sekä hyödyntämisessä. Tämän arvoverkoston pohjalle rakennetaan toiminnallinen 3D datatalouden kehitysalusta, jossa on yhteisesti sovittu toimintamalli, tavoitteet ja pelisäännöt niin alustassa käytettävien dataresurssien hallintaan kuin niiden jakamiseen arvoverkoston sisällä erityyppisissä kehittämistoimenpiteissä. Tarkoituksena on kehittää arvoverkoston digikyvykkyyttä ja testata 3D datatalouden kehitysalustan toimivuutta sekä liiketaloudellista hyödyllisyyttä kolmen konkreettisen datatalouteen liittyvän pilottitoteutusten kautta. 

Onnistuneiden pilottitoteutusten tulokset toimivat pohjana uusille datatalouden tuotteille ja palveluille sekä lisäävät yritysten liiketoiminnan tehokkuutta ja ekologista vastuullisuutta. Hankkeen tuloksena syntyvän avoimen datatalouden arvoverkoston ja kehitysalustan kautta nostetaan teknologiayritysten ja teollisuus- ja palveluyritysten sekä korkeakoulujen digikyvykkyyttä mallintaa, visualisoida ja hyödyntää olemassa olevia dataresursseja.

  • Toteutusaika
    1.8.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittajat
    Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Hankkeessa tuotetut dokumentit

 

Hankkeessa toteutetut pilotit

 

Hankkeen loppuseminaari pidettiin 17.8.2023 Sataedun auditoriossa Ulvilassa. Tutustu loppuseminaarin esityksiin:


Lisätietoa
Miika Kumpulainen
044 710 5360
miika.kumpulainen@prizz.fi