Robocoast - Suomen automaatioalan keskittymä

Robocoast on Satakunnan automaatioalan osaamiskeskittymään kuuluvien yritysten verkosto. Robocoast.fi -sivustolle on kerätty tiedot alueen automaatio- ja robottialan yrityksistä sekä tutkimusympäristöistä ja yhteisöistä.


Satakunnassa toimii lähes sata automaatio- ja robottitoimialan yritystä. Pelkästään Ulvilan alueella on lähes neljänkymmenen automaatioalan huippuyrityksen keskittymä, joista tunnetuin on Cimcorp Oy, joka on johtava suurten portaalirobottien valmistaja maailmassa. Muita Satakunnan alueella toimivia suuren kokoluokan automaatioalan yrityksiä ovat esimerkiksi Satmatic, Raumaster, Insta automation, Promeco ja Sataservice. Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot ovat jo kauan panostaneet automaatioalan tutkimukseen ja osaamiseen.

- Kansainväliset megatrendit kuten  IoT, Digitalisaatio ja Robotisaatio muuttavat lähitulevaisuudessa teollisuus- ja palvelualanyritysten toimintatapoja sekä ansaintamalleja merkittävästi. Satakunta on Suomen automaatio- ja robottialan keskittymä, joten tältä osin voimme odottaa vahvaa kasvua tulevaisuudessa niin automaatioalan yrityksissä kuin myös automaatiota vahvasti hyödyntävissä yrityksissä, kertoo Mikko Puputti Prizztech Oy:stä.

Robotiikka on hallituksen uusi kärkihanke

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut toimintasuunnitelman strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi. Kyseessä on muutosohjelma, jonka toteuttamiseen hallitus on voimakkaasti sitoutunut. Hallitus panostaa kertaluonteisesti miljardi euroa kärkihankkeisiin ja on päättänyt julkisen talouden suunnitelmassa rahoituksen kohdennuksesta vuosille 2016–2018. Suunnitelman yhtenä toimenpiteenä on lisätään robotiikan hyödyntämistä ja kehitystä Suomessa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tuotannollisten yritysten kilpailukyvystä huolehtiminen ja automaatioon panostaminen edesauttavat tuotannollisen toiminnan säilymistä myös Suomessa. Automatisaation tehostamisen myötä on myös nähtävissä, että tuotannollinen toiminta palaa vähitellen takaisin Suomeen halvemman työvoiman maista. Robotiikka‐ ja automaatioratkaisuiden kehittäminen sekä laajempi hyödyntäminen muodostavat merkittävän osan suomalaisten yritysten ja organisaatioiden tulevaisuutta. Uusien ratkaisujen avulla voidaan nostaa selkeästi suomalaisen teollisuuden, palvelualojen sekä tietotyön tehokkuutta ja kilpailukykyä.

Robocoast kokoaa yritykset yhteen

Robocoast on Satakunnan automaatioalan osaamiskeskittymään kuuluvien yritysten verkosto. Robocoast.eu -sivustolle on kerätty tiedot alueen automaatio- ja robottialan yrityksistä sekä tutkimusympäristöistä ja yhteisöistä. Lisäksi sivustolta löytyy tiedot automaatioalanverkostoon kuuluvista alihankkijoista, anturi- ja sensoritoimittajista, komponenttitoimittajista ja ICT –alan yrityksistä. Sivustolla näkyminen on yrityksille maksutonta.

Robocoast-verkoston tavoitteena on markkinoida verkoston yritysten osaamista ja tuotteita sekä vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

- Lisäksi tavoitteenamme on kehittää automaatioalan ja automaatiota hyödyntävien yritysten sekä korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Automaatio- ja robottialan osaamisella on erittäin suuri positiivinen vaikutus myös muiden toimialojen yritysten menestykseen ja kilpailukyvyn kehittymiseen kansainvälisillä markkinoilla, sanoo Puputti.

Verkoston koordinoijina ja koolle kutsujina toimivat maakunnallinen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Ota yhteyttä!

Mikko Puputti

Head of Robocoast

+358 44 710 5343
mikko.puputti(a)prizz.fi

29.09.2016