Vihreä kasvu


Kohti kestävää tulevaisuutta: Tutustu Vihreän Kasvun innovatiivisiin ratkaisuihin

Vihreän Kasvun tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistumaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Työskentelemme kuntien ja yritysten kanssa alueiden vetovoiman lisäämiseksi kehittämällä investointivalmiuksia ja osaamista. Keskeisiä teemoja ovat bio- ja kiertotalous, energiaratkaisut sekä teknologiametallit. Näiden teemojen kehitystä ajavat ilmastonmuutos, energiamurros, yhteiskunnan vähähiilisyys ja sähköistyminen sekä raaka-aineiden riittävyys ja huoltovarmuus. Yritykset, jotka kehittävät toimintaansa näillä osa-alueilla, menestyvät sekä kotimaisessa että globaalissa kilpailussa.

Bio- ja kiertotalous – Satakunnassa on runsaasti teollista valmistustoimintaa, joka sekä tarvitsee merkittäviä määriä raaka-aineita että tuottaa hyödyntämiskelpoisia sivuvirtoja.  Kiertotalous luo sivuviroille uutta arvoa raaka-aineina ja vähentää siten neitseellisten luonnonvarojen käytön tarvetta. Satakunta on myös Suomen yksi merkittävimmistä ruoantuotanto- ja jalostusalueista, jossa tehokas biotalous edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja vähentää syntyvää hävikkiä. 

Prizztech Oy on käynnistänyt useita kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita, jotka tukevat alueen yritysten pyrkimyksiä kohti materiaali- ja resurssitehokkuutta sekä bio- ja kiertotalousmallin mukaista liiketoimintaa. Tavoitteena on edistää yritysten liiketoiminnan kestävää kasvua ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Energiaratkaisut – Satakunta on Suomen vahvin ja monipuolisin energiaympäristö, mikä tekee siitä merkittävän vetovoimatekijän. Alueella tuotetaan yli neljännes Suomen sähköstä, ja siellä on tehokas vientiteollisuus. Viimeaikaiset investoinnit, kuten uusi ydinvoimala, LNG-terminaali, merituulipuisto ja aurinkovoimalat, ovat luoneet modernin ja vähähiilisen energiaympäristön.


Prizztech Oy on mukana kehittämässä tätä Suomen vahvinta energiaympäristöä yhdessä alueen teollisuuden ja energiatoimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että energiaratkaisut säilyvät Satakunnan yritysten kilpailuetuna ja alueen vetovoimatekijänä, ja investoinnit uusiutuvan energiaan, energiatehokkuuteen ja kaasutalouteen alueella jatkuvat.

Investointisuunnitelmissa huomioitu paikallisuusaste parantaa laitosten huoltovarmuutta ja luo alueen valmistavalle teollisuudelle lisää työpaikkoja ja referenssejä.

Teknologiametallit – Satakunnassa sijaitsee merkittävä ekosysteemi teknologiametallien ja metallikemikaalien valmistukselle ja tuotekehitykselle. Alueella valmistettavien metallien kuten kuparin, nikkelin ja koboltin sekä jatkojalostettujen metallituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan, mikä tuo kasvumahdollisuuksia satakuntalaiselle teollisuusklusterille.

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sähköistymisen myötä vaatii ennakointia, investointeja, verkostoitumista, osaajien löytämistä ja raaka-aineiden saatavuuden varmistamista. Prizztech Oy tukee alueen teknologiametalliklusterin toimintaa yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavissa kehityshankkeissa. 

Kutsumme sinut tutustumaan tarkemmin Vihreän Kasvun palveluihin. Alla on linkit meneillään oleviin kehityshankkeisiimme. Jos jokin aihepiireistä kolahtaa, ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme ja astu ensimmäinen askel kohti kestävää menestystä kanssamme!