Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa -hanke on toteutettu vuosina 2016 – 2017. Toiminnan pohjana oli 5-vaiheinen toimintamalli, jonka avulla tunnistettiin Satakunnan alueella syntyviä hyödyntämättömiä teollisia sivuvirtoja ja symbioosipotentiaaleja ja edistettiin ympäristöliiketoiminnan uusia avauksia ja niiden käytännön toteutusta. Toimenpiteinä olivat mm. kartoitukset, selvitykset ja työpajatyöskentely sekä konkreettisten pilotointien ja demonstraatioiden suunnittelu ja valmistelu.

Prizztech Oy toimi hankkeessa Motivan koordinoiman teollisten symbioosien FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -verkoston alueellisena koordinaattorina. FISS-toimintaa jatketaan Peittoon kierrätyspuisto-hankkeessa, www.prizz.fi/peittoo. FISS-verkoston kautta yritykset voivat päästä eroon aiemmin hyödyntämättömistä materiaaleista, löytää uusia raaka-ainelähteitä, asiantuntija-apua, uutta tutkimustietoa ja teknologiaa sekä luoda sivuvirroista uutta liiketoimintaa.


Hanketta rahoittivat Satakuntaliitto (EAKR), Porin kaupunki sekä Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy.

Tutustu hankkeen materiaaleihin tästä.

Innovaatioita ja uutta kasvua kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä - teemaseminaari 28.11.2017 materiaalit

 

 

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi

17.10.2016